ΣΥΣΤΑΘΗΚΕ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ

Του ανταποκριτή μας στα Τίρανα, Βάσιλ Στέριοβσκι

Η Αλβανία εκπλήρωσε μέρος των υποχρεώσεών της σχετικά με τις μειονότητες, ως όρος αποδοχής της στην Ευρωπαική Ένωση. Συγκεκριμένα, στο Υπουργείο Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Αλβανίας, συστάθηκε ειδικό Τμήμα Μειονοτήτων.

Εκπρόσωποι του Τμήματος αυτού, με επικεφαλή το Μπάρντουλ Λόντο, σύμβουλο του Υπουργείου, συναντήθηκαν στο δήμο Πούστετς-Пустец, με εκπροσώπους της μακεδόνικης μειονότητας της Αλβανίας και τον επικεφαλή τους, δήμαρχο Έντμοντ Τέμελκο-Едмонт Темелко. Στην συνάντηση, οι εκπρόσωποι του Τμήματος αυτού, εξήγησαν ότι, βασικός σκοπός του τμήματος είναι σταδιακή βελτίωση της νομοθεσίας σχετικής  με τις μειονότητες και η συμφωνία της με αυτή της Ευρωπαικής Ένωσης, με στόχο την αναπτυξιακή πολιτική σχετικά με τις μειονότητες, την προστασία και προαγωγή των βασικών τους χαρακτηριστικών, όπως η γλώσσα και η κουλτούρα. Επίσης, το Τμήμα αυτό, θα υποστηρίζει εξιδεικευμένα προγράμματα προαγωγής της εθνικής και πολιτιστικής ταυτότητας των μειονοτήτων που ζουν στην Αλβανία.

Οι εκπρόσωποι των Μακεδόνων, ενημέρωσαν το Τμήμα σχετικά με τη κατάσταση των Μακεδόνων στην Αλβανία και ζήτησαν από το Τμήμα να ασχοληθεί με όλους τους Μακεδόνες που ζουν στη χώρα, επειδή δεν ζουν μόνο στο δήμο Πούστετς-Пустец, αλλά και στις περιοχές Γκόλο Μπ’ρντο-Голо Брдо, Γκόρα-Гора, Ντέβολ-Девол, όπως και στις μεγαλύτερες πόλεις της Αλβανίας. Στην συνάντηση αυτή έγινε ανταλλαγή σκέψεων σχετικά με συγκεκριμένη υποστήριξη της μακεδόνικης μειονότητας και αρχικά συμφωνήθηκε, το Τμήμα αυτό να χρηματοδοτεί τη μοναδική εφημερίδα στη μακεδόνικη γλώσσα στην Αλβανία «Πρέσπα-Преспа», όπως και να υποστηρίξει την έκδοση βιβλίων Μακεδόνων Λογοτεχνών που ζουν στη χώρα.

* Ίσως κάποτε συμβεί αυτό και στην «Ευρωπαική Δημοκρατική» χώρα μας, όπως συμβαίνει σήμερα στην «οπισθοδρομική» Αλβανία……

δεν επιτρέπονται τα σχόλια.

Κατηγορίες

Ευχαριστούμε θερμά τους Μακεδόνες οικονομικούς μας μετανάστες σε Αυστραλία, Καναδά και δυτική Ευρώπη, όπως και τους φίλους μας απ’ όλα τα μέρη της Ελλάδας, για την οικονομική στήριξη της έκδοσης της Нова Зора. Благодариме - Μπλαγκοντάριμε


ALPHA BANK

Account 852 00 2101 031390

IBAN: GR47 0140 8520 8520 0210 1031 390

BIC: CRBAGRAA

Μηνιαίες Εκδόσεις

Македонска Ризница
  • ,ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΩΝ
    РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ПРЕТХОДНИ БРОЕВИ
  • 2016 (147)
  • 2015 (416)
  • 2014 (404)
  • 2013 (377)
  • 2012 (372)
  • 2011 (323)
  • 2010 (202)