ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ !


Αγαπητή ΗΟΒΑ 3ΟΡΑ.

Με χαρά βλέπουμε ότι η εκδοτική αυτή προσπάθεια συνεχίζεται και δεν ήταν μόνο ένας στιγμιαίος ενθουσιασμός. Σήμερα, στην εποχή του ίντερνετ και των ηλεκτρονικών μέσων πληροφόρησης, οι Μακεδόνες έχουμε μεγαλύτερη δυνατότητα ενημέρωσης και ελεύθερης έκφρασης, αλλά, σε κάθε περίπτωση, υπάρχει η ανάγκη ενός έντυπου μέσου, όπως είναι η εφημερίδα, για μαζικότερη και ευκολότερη διακίνηση ιδεών και ειδήσεων που αφορούν εμάς τους ίδιους. Οι Μακεδόνες στην Ελλάδα, αποκλεισμένοι από τα ελληνικά μέσα μαζικής ενωμέρωσης, είμαστε αναγκασμένοι  να δώσουμε μόνοι μας την μάχη για την πληροφόρηση των συμπολιτών μας, την διακίνηση των ιδεών, των αιτημάτων και των πρωτοβουλιών μας.

Η Ελλάδα, χώρα της οποίας είμαστε πολίτες, θα έπρεπε να αναλάβει την ευθύνη της προβολής και διάσωσης της μακεδονικής γλώσσας, ταυτότητας, πολιτισμού και παράδοσης. Αντί αυτού μας αγνοεί επιδεικτικά. Έτσι όλο το βάρος πέφτει στα χέρια μας. Η μακεδονική νεολαία της Ελλάδας παίζει πλέον ενεργό ρόλο σ’αυτόν τον αγώνα. Απεγκλωβισμένη από τις φοβίες και τα ταμπού του παρελθόντος διεκδικεί ισότιμη θέση στην ελληνική κοινωνία, όπως και στην σημερινή Ευρώπη των λαών και των πολιτισμών-μιας Ευρώπης η οποία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον σεβασμό της διαφορετικότητας, στον γλωσσικό και πολιτισμικό πλούτο των πολιτών της. Με ιδιαίτερο σεβασμό στην βαρια κληρονομιά που μας άφησαν ως παρακαταθήκη οι πρόγονοί μας και έχοντας επίγνωση αυτής της ευθύνης είμαστε πρόθυμοι να συμβάλουμε ενεργά στην διάσωσή της. Είμαστε σίγουροι ότι η εφημερίδα ΗΟΒΑ 3ΟΡΑ  θα προβάλει αναλλοίωτο τον γλωσσικό και πολιτισμικό πλούτο, όπως και τις πολιτικές αντιλήψεις της μακεδονικής εθνικής κοινότητας στην Ελλάδα. Είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε σ’αυτήν την προσπάθεια. Έχουμε τις δυνάμεις και την διάθεση για την εκπλήρωση αυτού του στόχου. Η μακεδονική εφημερίδα ΗΟΒΑ 3ΟΡΑ μπορεί να βασίζεται στην υποστήριξη, την βοήθεια και την συμμετοχή μας.

Ποζντράφ να σ’τε Μακεντόντσι.

Τάσος Ιωάννου.

Μέλος Νεολαίας Ουράνιου Τόξου-Виножито, κόμμα των εθνικά Μακεδόνων στην Ελλάδα.

δεν επιτρέπονται τα σχόλια.

Κατηγορίες

Ευχαριστούμε θερμά τους Μακεδόνες οικονομικούς μας μετανάστες σε Αυστραλία, Καναδά και δυτική Ευρώπη, όπως και τους φίλους μας απ’ όλα τα μέρη της Ελλάδας, για την οικονομική στήριξη της έκδοσης της Нова Зора. Благодариме - Μπλαγκοντάριμε


ALPHA BANK

Account 852 00 2101 031390

IBAN: GR47 0140 8520 8520 0210 1031 390

BIC: CRBAGRAA

Μηνιαίες Εκδόσεις

Македонска Ризница
  • ,ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΩΝ
    РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ПРЕТХОДНИ БРОЕВИ
  • 2016 (147)
  • 2015 (416)
  • 2014 (404)
  • 2013 (377)
  • 2012 (372)
  • 2011 (323)
  • 2010 (202)