ГОЛЕМО МАКЕДОНСКО ОРО ВО ГЕРМАНИЈА ΜΕΓΑΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Македонско оро со голем успех организираа во соработка македонските друштва од западниот дел на Германија, кое што беше одржано во градот Аахен, на 24 Март 2012. Голем број Македонци имигранти со потекло од македонските села во Грција и од Република Македонија, пристигна од повеќе градови на Германија, Белгија, Холандија, дури и од Луксембург и ја наполна целосно салата на македонскиот културен центар на Аахен. Од 7 попладне па до разденување на следниот ден, присутните се забавуваа, разговараа, се запознаваа меѓу себе. Голема заслуга за одличната атмосфера имаше и уметникот Јордан Митев од Република Македонија, кој заедно со останатите членови на оркестарот и со гајдата и кавалот, создадоа една посебна вечер, која сите ќе ја долго ќе ја памтат. Во оваа прекрасна манифестација присуствуваа и членови на партијата на Македонците во Грција, Виножито, кои во текот на нивното враќање од Собрание во Холандија, примија покана за орото и со задоволство ја прифатија. Таму имаа прилика да се сретнаат со повеќе Македонци економски имигранти од повеќе места на северна Грција и се договорија за непосредно формирање на огранок на Виножито за западна Европа, со цел подлабока соработка на изборно, политичко, културно и јазично ниво.

Μακεδόνικο χορό με μεγάλη επιτυχία διοργάνωσαν σε συνεργασία οι μακεδόνικοι σύλλογοι του δυτικού τμήματος της Γερμανίας, ο οποίος έλαβε μέρος στην πόλη Άαχεν, στις 24 Μαρτίου 2012. Πλήθος Μακεδόνων μεταναστών με καταγωγή από τα μακεδόνικα χωριά της Ελλάδας, αλλά και της Δημοκρατίας της Μακεδονίας, κατέφθασε από πολλές πόλεις της Γερμανίας, του Βελγίου, της Ολλανδίας, μέχρι και του Λουξεμβούργου και γέμισε ασφυκτικά την αίθουσα του μακεδόνικου πολιτιστικού κέντρου του Άαχεν. Από τις 7 το απόγευμα εώς τα ξημερώματα της επόμενης μέρας, οι παρεβρισκόμενοι διασκέδασαν, συζήτησαν, γνωρίστηκαν μεταξύ τους. Μεγάλη ήταν και η συμβολή στην όλη ατμόσφαιρα και του καλλιτέχνη Јордан Митев – Γιόρνταν Μίτεβ από τη Δημοκρατία της Μακεδονίας, ο οποίος με τα υπόλοιπα μέλη της ορχήστρας του και με τη γκάιντα και το κάβαλ του, δημιούργησε μια ξεχωριστή βραδιά, την οποία όλοι θα θυμούνται για μεγάλο διάστημα. Στην θαυμάσια αυτήν εκδήλωση παρεβρέθηκαν και μέλη του κόμματος των εθνικά Μακεδόνων στην Ελλάδα, Виножито-Ουράνιο Τόξο, τα οποία κατά τη διάρκεια της επιστροφής τους από Συνέδριο στην Ολλανδία, έλαβαν πρόσκληση για το χορό και με ευχαρίστηση τη δέχτηκαν. Εκεί, είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν με πολλούς Μακεδόνες οικονομικούς μετανάστες, από πολλά μέρη της βόρειας Ελλάδας και συμφώνησαν στην άμεση σύσταση  κλάδου του Виножито δυτικής Ευρώπης, με σκοπό τη βαθύτερη συνεργασία σε εκλογικό, πολιτικό, πολιτιστικό και γλωσσικό επίπεδο.

δεν επιτρέπονται τα σχόλια.

Κατηγορίες

Ευχαριστούμε θερμά τους Μακεδόνες οικονομικούς μας μετανάστες σε Αυστραλία, Καναδά και δυτική Ευρώπη, όπως και τους φίλους μας απ’ όλα τα μέρη της Ελλάδας, για την οικονομική στήριξη της έκδοσης της Нова Зора. Благодариме - Μπλαγκοντάριμε


ALPHA BANK

Account 852 00 2101 031390

IBAN: GR47 0140 8520 8520 0210 1031 390

BIC: CRBAGRAA

Μηνιαίες Εκδόσεις

Македонска Ризница
  • ,ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΩΝ
    РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ПРЕТХОДНИ БРОЕВИ
  • 2016 (147)
  • 2015 (416)
  • 2014 (404)
  • 2013 (377)
  • 2012 (372)
  • 2011 (323)
  • 2010 (202)