Αρχεία | Απρίλιος, 2015

РАЗБОЈ – ΡΑΖΜΠΟΪ – ΑΡΓΑΛΕΙΟΣ

(Ένας πολύπλοκος ξύλινος μηχανισμός)

Откога Ленка остави
кошула тенка ленена
недовежена на разбој
.................................

Зошто ми, зошто остана
кошула недоткаена?
Кошула беше даровна
Кочо Рацин

(Από τότε που η Λένκα άφησε
τη λεπτή της πουκαμίσα
ατέλειωτη στον αργαλειό
...................................

Γιατί ατέλειωτη τής έμεινε, γιατί;
η πουκαμίσα που ύφαινε;
αυτή για δώρο προοριζόταν.)
Κότσσο Ράτσιν – ελεύθερη μετάφραση

Το разбој (ράζμποϊ – αργαλειός) δεν έλειπε από κανένα μακεδόνικο αγροτικό σπίτι και ήταν ένας ,,μηχανισμός,, που αν και αρκετά πολύπλοκος, κατασκευαζόταν σχεδόν απ΄όλους και αποτελούσε το βασικό εργαλείο για ткаење (τκάενιε – ύφανση) της οικοτεχνικής παραγωγής.

Το ράζμποϊ ήταν ξύλινο και συναρμολογούταν και αποσυναρμολογούταν σχετικά εύκολα από τις γυναίκες του σπιτιού. Υπήρχαν βέβαια και δεξιοτέχνες ξυλουργοί που στόλιζαν το ράζμποϊ με σκαλίσματα και το μετέτρεπαν σε έργο τέχνης.

Το συνολικό του σχήμα έχει τη μορφή κύβου. Ο πιο διαδεδομένος αργαλειός στα χωριά μας ήταν ο καθιστός τύπος. Το ύψος του ήταν 1,30 μ. και το πλάτος του ένα μέτρο. Επειδή έπιανε αρκετό χώρο και έλειπε, στηνόταν στο τέλος του есен (έσεν – φθινόπωρο) και τον αποσυναρμολογούσαν στην αρχή του пролет (πρόλετ – άνοιξη). Το χειμώνα (зима – ζίμα) που οι γυναίκες δεν απασχολούνταν στα χωράφια και οι νύχτες του χειμώνα είναι μεγάλες, κάθονταν οι γυναίκες στο ράζμποϊ και ткаеа (τκάεα – ύφαιναν) για τις ανάγκες του σπιτιού είτε τα руи (ρούι – προίκες) των θυγατέρων.

Όλες οι γυναίκες των χωριών μας ήξεραν να στήνουν και να ξεστήνουν τον αργαλειό και να υφαίνουν. Υπήρχαν πάντα βέβαια οι ταλαντούχες που δημιουργούσαν έργα τέχνης πάντα στα υφαντά και οι μοναδικές ,,σπουδές,, τους ήταν η εμπειρία τους και η δημιουργική τους φαντασία.

Στο  ράζμποϊ ύφαιναν το ρουχισμό τους (пљачките – πλιάτσσκιτε), τα στρωσίδια (постелите – ποστέλιτε), τα σκεπάσματα (покроите – ποκρόιτε), τις φλοκάτες (веленѕите – βελέντζιτε), τις κουρελούδες (чергите – τσσέργκιτε) και τα χαλιά (килимите – κιλίμιτε) και άλλα όπως τα ταγάρια (торби – τόρμπι), τα σακιά (врејќи – βρέικι), κουρτίνες (пердина – πέρντινα) κτλ.

Για να ξεκινήσει η ύφανση έπρεπε ν΄απλώσουν πρώτα το στημόνι (осноа – όσνοα) και αυτό γινόταν σε κάποια μεγάλη επίπεδη αυλή ή σε κάποιο αλώνι. Καρφώνανε πασσαλάκια σε ευθεία γραμμή και σε ίση περίπου απόσταση, παράλληλα προς τα πασσαλάκια και σε μεγάλη απόσταση καρφώνανε άλλα πασσαλάκια και σε ίσο αριθμό με τα πρώτα.

Στην συνέχεια δένονταν κλωστές (που θα αποτελούσαν τον ιστό) και συνδέονταν το πρώτο της μιας γραμμής με το πρώτο της παράλληλης, το δεύτερο με το δεύτερο κ.ο.κ. Όταν απλωνόταν και δενόταν το στημόνι, τυλιγόταν στα кросни (κρόσνι – αντιά) που ήταν δύο ειδικά κατασκευασμένα ξύλινα κυλινδρικά εξαρτήματα διαμέτρου 10 εκατοστών και πλάτους όσο ο αργαλειός. Τα αντιά τοποθετούνταν το ένα μπροστά (предно кросно – πρέντνο κρόσνο) και το άλλο πίσω (задно кросно – ζάντνο κρόσνο). Το πίσω αντί στην άκρη του, δεξιά από την υφάντρα, είχε τρύπες κάθετες προς το αντί και σ΄αυτές η υφάντρα κάθε τόσο με το χέρι της έβαζε ένα ξύλο και το χρησιμοποιούσε σαν μοχλό, оптегачка (οπτέγκατσσκα – σφίχτης) για να τεντώνει το στημόνι. Μπροστά από τα πόδια της της ткајачка (τκαγιάτσσκα – υφάντρα) έπεφτε το платно (πλάτνο – ύφασμα) που υφαινόταν. Με ένα μακρύ ξύλο χαλαρώνανε το μπροστινό αντί.

Κάθετα προς το στημόνι ήταν τοποθετημένο το брдо (μπ΄ρντο – χτένι), που μοιάζει με χτένι που τα ,,δόντια,, του είναι από καλάμι μήκους 70 εκατοστών περίπου με πυκνότητα των δοντιών ανάλογη με το είδος της ύφανσης. Το μπ΄ρντο αυτό ήταν τοποθετημένο στο брдило (μπ΄ρντιλο – ξυλόχτενο) που αποτελούσε το πλαίσιο του χτενιού.

Το μπ΄ρντιλο άδραχνε η υφάντρα και χτυπούσε το νήμα που το είχε περάσει με τη суалка (σούαλκα – σαϊτα) [τάκου τάκου ο αργαλειός μου – όπως λέει το τραγούδι, αφού το χτύπημα είναι διπλό].

Πάνω σχεδόν από το μπ΄ρντιλο κρέμονταν τα нишелки (νίσσελκι – μιταριά) δυο κυλινδρικά ραβδιά, παράλληλα κρεμασμένα, στα οποία ήταν τυλιγμένα νήματα και μ΄ένα σύστημα μικρών ξύλινων τροχαλιών το ένα ανέβαινε το άλλο κατέβαινε για να πλέκεται το νήμα, αφού έτσι εγκλωβιζόταν. Το ανεβοκατέβασμα ρυθμιζόταν από την υφάντρα με τα поднозки (πόντνοζκι – πατήθρες).

Η ξίγκλα ήταν δύο σιδερένιες λάμες μήκους 60 εκατοστών και πλάτους 26 εκατοστών, ενωμένες με τέτοιο τρόπο που μπορούσε να αυξομειώνεται το μήκος της. Με την ξίγκλα διατηρούταν το πλάτος του υφαντού σταθερό, αφού στις άκρες της είχε ένα заб (ζαμπ – δόντι) που σταθεροποιούσε και συγκρατούσε το предено (πρέντενο – υφάδι) κι έτσι δε χαλούσε η ουγιά.

Η суалка (σούαλκα – σαϊτα) ήταν μια ξύλινη θήκη σε σχήμα ψαριού, μήκους 25 εκατοστά εξωτερικά, ομόκεντρα και στο ίδιο σχήμα υπήρχε ένα κενό. Στα άκρα του εσωτερικού μέρους σφηνωνόταν ένας άξονας περιστροφής του πρέντενο/μασουριού. Η σουάλκα περνούσε από τη μια πλευρά του στημονιού μέχρι την άλλη για να επιστρέψει, αφού χτυπηθεί με το μπ΄ρντιλο, με αντίθετη φορά και να ξαναχτυπηθεί και γίνει η πλέξη με κίνηση των νίσσελκι.

Για να δημιουργηθεί το νήμα παρεμβάλονταν ένα σωρό εργασίες και όργανα. Стрижење (στρίζζενιε – κούρεμα), попарвање (ποπάρβανιε – πλύσιμο με ζεστό νερό) για να καθαριστεί από βρομιές, ζωύφια και μικρόβια, чепкање (τσσέπκανιε – ξάσιμο) [αυτό γινόταν στα пупретки – πούπρετκι – χειμερινά νυχτέρια, δείτε Νόβα Ζόρα τεύχος 56] και ακολουθούσαν οι гремни (γκρέμνι – λανάρες). Το единак (έντινακ – μεγάλη λανάρα) που είχε δόντια προς τα πάνω και ήταν μεγάλα και χοντρά, έπαιζε το ρόλο του διαλογέα, αφού ξεχώριζε τις μακριές τρίχες, ενώ τα γκρέμνι/μικρές λανάρες ήταν τετράγωνες ξύλινες πλάκες, μία σταθερή κάτω με τα μικρά δοντάκια προς τα πάνω και μία ελεύθερη μ΄ένα χερούλι και τα δοντάκια προς τα κάτω.

Στα γκέμνι γίνονταν τα кадели (κάντελι – κούκλες) για να πάνε στο врти тркало (β΄ρτι τ΄ρκαλο – ροδάνι) ή στη ρόκα και να γίνει σε νήμα. Το νήμα τυλιγόταν σε клопчиња (κλόπτσσινια / κουβάρια).

ΑΙΓΑΙΑΤΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ

δεν επιτρέπονται τα σχόλια

Со молчење примена одлуката за мониторинг на малцинските права во Грција Με σιωπή η αποδοχή της απόφασης για παρακολούθηση των μειονοτικών δικαιωμάτων στην Ελλάδα

Η πρώην επικεφαλής της διπλωματίας της Ελλάδας, Ντόρα Μπακογιάννη, ως απεσταλμένη στην  Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, χωρίς καμιά αντίδραση αποδέχτηκε την απόφαση για παρακολούθηση των ανθρωπίνων και μειονοτικών δικαιωμάτων στην Ελλάδα από το 2016.

Τους επόμενους τρεις μήνες θα αποσταλεί στην Ελλάδα αρμόδιος ανταποκριτής, ο οποίος θα επιβεβαιώσει τους τομείς που θα παρακολουθούνται και αυτό για περίοδο τεσσάρων ετών. Λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας ECRI, από πριν μερικά χρόνια είχε σημειωθεί η κατάσταση της μακεδόνικης μειονότητας στην Ελλάδα, οι μειονότητες στα σίγουρα θα βρεθούν ψηλά στη λίστα της αποστολής παρακολούθησης, όπως και γενικά τα ανθρώπινα δικαιώματα, η κυριαρχία του δικαίου και η λειτουργία της δημοκρατίας.

-Εδώ θα πρέπει να επιβεβαιωθούν καταρχήν όλα τα νομοθετικά πλαίσια. Επίσης, με ποιόν τρόπο εφαρμόζονται οι νόμοι και τρίτο και σημαντικότερο, εάν όλα αυτά συμφωνούν με τα πρότυπα που έχει θέσει το Συμβούλιο της Ευρώπης και με τις συμβάσεις που η κάθε χώρα είναι υποχρεωμένη να τις υπογράψει και επικυρώσει. Η Ελλάδα δυστυχώς ούτε έχει υπογράψει ούτε επικυρώσει τη βασική σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης, δηλαδή το βασικό Χάρτη ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εκεί λογικά θα είναι και το κύριο επίκεντρο, επειδή εώς τώρα δε μπορούσαν να υπάρξουν αντιδράσεις, δεν υπήρχε καμιά διαδικασία παρακολούθησης – δήλωσε ο Αλεξάνταρ Νικόλοβσκι, αντιπρόεδρος της επιτροπής παρακολούθησης (μονιτόρινγκ) της   Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Πρόσθεσε επίσης ότι το στάτους της Ελλάδας ως παλαιό μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, η οποία δεν υποβαλλόταν σε παρακολούθηση, της έδινε τη δυνατότητα να ,,κάνει μανούβρες,, σε ότι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και χωρίς πιέσεις να μην αναγνωρίζει καμιά εθνική μειονότητα.

-Τώρα κάθε σύμβαση και πράξη που θα αποφασίζει το Συμβούλιο της Ευρώπης, ή ψήφισμα ή έγγραφο, θα συγκρίνεται με αυτό που πράττει η Ελλάδα και εάν αποδειχτούν διαφορές και σίγουρα θα αποδειχτούν, θα συσταθεί Έκθεση, την οποία η Ελλάδα θα πρέπει σε καθορισμένο χρονικό διάστημα να εφαρμόσει και εάν δεν το πράξει αυτό, θα ακολουθήσουν κυρώσεις από πλευράς του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η χειρότερη κύρωση είναι το πάγωμα της ιδιότητας μέλους στην οργάνωση αυτή. Η θέση της Ελλάδας δε θα είναι πλέον άνετη όπως ήταν εώς σήμερα.

Εκτός αυτού, οι εκθέσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης, ιδιαίτερα το τμήμα των ανθρωπίνων και μειονοτικών δικαιωμάτων, έχουν μεγάλο βάρος επειδή εξ ολοκλήρου αναλαμβάνονται από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης.

δεν επιτρέπονται τα σχόλια

Забрани на олтарот на ,,националната чистота,, Απαγορεύσεις στο βωμό της ,,εθνικής καθαρότητας,,

Πρόσφατα ο Υπουργός Εξωτερικών είχε δηλώσει ότι θα ξεκινήσει με τη λήψη μέτρων για μια προσπάθεια καλής γειτνίασης με τη Δημοκρατία της Μακεδονίας. Και ενώ περιμέναμε όλοι να δούμε ποιά θα είναι αυτά τα βήματα και αυτά τα μέτρα, μάθαμε για ένα από αυτά… Οι ελληνικές αρχές απαγόρεψαν την είσοδο στην Ελλάδα σε διπλωμάτη της Δημοκρατίας της Μακεδονίας. ,,Σκανδαλώδες,, δραστικό μέτρο θα μπορούσαμε να πούμε.

Μετά από τις πρόσφατες απαγορέψεις εισόδου στην Ελλάδα και σφράγιση διαβατηρίου για τα επόμενα πέντε χρόνια σε διάφορους πολίτες της Δημοκρατίας της Μακεδονίας (δικηγόρους, ιστορικούς, συνταξιούχους, ακτιβιστές κτλ.) σειρά είχε και ένα διεθνές σκάνδαλο.

Στις 21 Μαρτίου 2015, ο Дончо Тасев (Ντόντσσο Τάσεβ), μέλος του διπλωματικού σώματος του Υπουργείου Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Μακεδονίας, ταξίδεψε με τουριστικό πρακτορείο για να μεταβεί στην Ελλάδα και να παρακολουθήσει μια συναυλία χέβι μέταλ. Στον συνοριακό σταθμό των Ευζώνων όμως, οι ελληνικές αρχές τον πληροφόρησαν ότι υπάρχει εντολή απαγόρεψης εισόδου του στην Ελλάδα, επειδή αποτελεί ,,απειλή για την ασφάλεια του έθνους,, (!!!)

Ο Τάσεβ ενημέρωσε ότι είναι κάτοχος διπλωματικού διαβατηρίου και ότι είναι πολλές οι διεθνείς συμβάσεις που διέπουν την ιδιότητα αυτή και την ελεύθερη πρόσβασή του. Οι αστυνομικές αρχές του απάντησαν ότι δεν ξέρουν τι συμβαίνει και ότι έτσι διατάχθηκαν από την Αθήνα. Συγκεκριμένο λόγο της απαγόρευσης δεν ανέφεραν ούτε προφορικά ούτε και στο επίσημο έγγραφο απαγόρευσης.

Πολύ καλό το μέτρο καλής γειτνίασης και ακόμη καλύτερο για την προστασία του εθνικού μύθου της χώρας. Ας απαγορέψουν οι ελληνικές αρχές την είσοδο σε όλους τους ανθρώπους του πλανήτη και ιδιαίτερα σε όλους τους κατοίκους των γειτονικών χωρών και έτσι στα σίγουρα θα καταφέρουν να αποκρύψουν το γεγονός ότι στην Ελλάδα ζουν και κάποιοι άλλοι, διαφορετικοί, κάποιοι για τους οποίους η χώρα ξοδεύει πολλά για να πείσει τη διεθνή κοινότητα ότι ,,δεν υπάρχουν,,…

Απαγόρευση εισόδου σε πολίτες της Δημοκρατίας της Μακεδονίας επειδή ,,τόλμησαν,, να παρεβρεθούν σε εκδηλώσεις των εθνικά Μακεδόνων στην Ελλάδα, απαγόρευση εισόδου σε πολίτες του Καναδά και της Αυστραλίας επειδή δημόσια δηλώνουν την μακεδόνικη εθνική τους ταυτότητα, απαγόρευση εισόδου σε Δήμαρχο αλβανικής πόλης επειδή είναι πρόεδρος του μακεδόνικου κόμματος εκείνης της χώρας, απαγόρευση εισόδου σε πολίτες της Τουρκίας επειδή κατάγονται από τη δυτική Θράκη, απαγόρευση εισόδου σε καλλιτέχνες επειδή ,,τόλμησαν,, να τραγουδήσουν σε εκδηλώσεις στη μακεδόνικη γλώσσα, απαγόρευση και σε ιστορικούς επειδή σε βιβλία τους ανέφεραν την ύπαρξη μακεδόνικης μειονότητας στην Ελλάδα, απαγόρευση σε δικηγόρους επειδή απλά έκαναν τη δουλεία τους και εκπροσώπευαν πελάτες τους σε δικαστικές υποθέσεις στην Ελλάδα, απαγόρευση εισόδου…απαγόρευση εισόδου… και ο εξευρωπαϊσμός της χώρας, του ,,λίκνου της δημοκρατίας,, καλά κρατεί…

δεν επιτρέπονται τα σχόλια

НОВА ЗОРА ПОЖЕЛУВА

Η ΝΟΒΑ ΖΟΡΑ ΕΥΧΕΤΑΙ:

ЗА МНОГУ ГОДИНИ ВЕЛИГДЕН ЗА СИТЕ ХРИСТИЈАНИ

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ


δεν επιτρέπονται τα σχόλια

ΚΡΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΤΑΙΝΙΑ ΤΟΥ Δ.ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΥ : FILS DE GRECE

Αναζητώντας την αλήθεια για τα παιδιά του εμφυλίου
Σε δελτίο ειδήσεων του ALPHA παρακολούθησα ρεπορτάζ (διαφημιστικό) για την νέα ταινία του σκηνοθέτη Γρηγοράτου με θέμα τα παιδιά του παιδομαζώματος. Η πρεμιέρα της ταινίας ήταν για 12 Μαρτίου και σε ειδική προβολή πριν την πρεμιέρα τίμησαν τον σκηνοθέτη με την παρουσία τους ο γραμματέας του ΚΚΕ Δ. Κουτσούμπας και η βουλευτής Λ. Κανέλλη, η οποία και έκανε δηλώσεις σχετικά με το θέμα.
Έτσι έμαθα για την ταινία και αποφάσισα να την παρακολουθήσω γνωρίζοντας αρκετά για το θέμα από πρώτο χέρι μάλιστα.
Την Κυριακή 15 Μαρτίου την είδα σε αίθουσα της Θεσσαλονίκης. Επιτρέψτε μου να σας καταθέσω την άποψη μου για την ταινία χωρίς να κατέχω τίτλους ή γνώσεις κριτικού κινηματογράφου.
Ο σκηνοθέτης χρησιμοποίησε αρχειακό υλικό, έκανε και γυρίσματα σε ασπρόμαυρο ντεκόρ για να το «δέσει» με τα υπάρχοντα ντοκιμαντέρ και χωρίς να δίνει λεπτομέρειες ιστορικές π.χ από ποιο χωριό είναι οι πρωταγωνιστές του; Προσπαθεί μέσα από το σενάριο να φωτίσει κάποια ιστορικά σημεία πχ αν το παιδομάζωμα του Δημοκρατικού στρατού ήταν εθελοντικό ή με τη βία, τις συνθήκες τότε με το βομβαρδισμό των ναπάλμ, τις συνθήκες στις χώρες υποδοχής, την εξέλιξη και σταδιοδρομία των παιδιών, κλπ
Το ντοκουμέντο με τον Πωλ Ελιάρ και τα στιγμιότυπα από την Σπαρτακιάδα τονίζονται κάπως περισσότερα.
Στο σενάριο τώρα τα πράγματα είναι περίπλοκα, κάτι σαν ψυχολογικό θρίλερ, με μακρόσυρτους διαλόγους, με κακή εικόνα και ήχο, με αναφορές στο χθες και το σήμερα χωρίς ξεκάθαρη σχέση π.χ. που κολλάνε με το θέμα οι αναφορές με τα επεισόδια του 2008 και τη δολοφονία Γρηγορόπουλου;. Βεβαίως και είναι μεγάλα και απολύτως σεβαστά όλα όσα υπέστησαν τα παιδιά όλα αυτά τα χρόνια είτε στο εξωτερικό είτε στο εσωτερικό. Και βέβαια αναρωτιούνται όλοι ποιος τους δίνει τα χρόνια τους πίσω ; Η ιστορία, μας απαντά ο Γρηγοράτος και η ταινία του.
Ας δούμε λοιπόν την ιστορία.
Κυρίαρχο στην αφήγηση είναι η προσπάθεια του σκηνοθέτη (και του ΚΚΕ θα έλεγα εγώ) να αναφέρονται στα 60.000 παιδιά του εμφυλίου, τα οποία τα μισά περίπου τα πήρε η Φρειδερίκη στις παιδουπόλεις που δημιούργησε (αυτό είναι το παιδομάζωμα) και τα άλλα μισά οδηγήθηκαν στις Λαϊκές Δημοκρατίες για να γλυτώσουν από τους βομβαρδισμούς τις μάχες και την πείνα. (αυτό είναι το παιδοσώσιμο).
Έτσι μέσα από την ταινία ο σκηνοθέτης (και οι φίλιες του δυνάμεις, ΚΚΕ, 902, έντυπα κλπ) πάλι για ήρωες και κατατρεγμένους μιλάνε , πάλι η κακιά Δεξιά φταίει που μας κυνηγούσε τόσα χρόνια και να δέστε τι τράβηξαν οι δικοί μας μέχρι να επαναπατριστούν!!!
Εκείνο που ξεχνάει «εντέχνως» και ο σκηνοθέτης και το ΚΚΕ (αλλά και οι λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις) είναι το γεγονός πως η συντριπτική πλειοψηφία των 60 χιλιάδων παιδιών ήταν από μια συγκεκριμένη γλωσσοπολιτισμική ομάδα. Ήταν από Μακεδόνικα χωριά, μιλούσαν την μητρική τους Μακεδόνικη γλώσσα, οι γονείς τους ήταν μαχητές του Δ.Σ.
Η όλη επιχείρηση της Φρειδερίκης στόχευε στον εξξελληνισμό των παιδιών αυτών και είναι γνωστή και η πορεία τους και η τύχη των παιδιών αυτών μέχρι σήμερα.
Από τα 28000 παιδιά που βρέθηκαν στο εξωτερικό ελάχιστα επέστρεψαν. Είτε γιατί τα θεωρούσαν «μολυσμένα» από κομμουνιστικές ιδέες άρα επικίνδυνα για το έθνος, είτε γιατί για τα Μακεδονόφωνα παιδιά η παραμονή τους εκτός Ελλάδας εξυπηρετούσε την διαχρονική πολιτική της Ελλάδας. Δηλαδή στον «εξοστρακισμό» των ατίθασων και σλαβόγλωσσων της Μακεδονίας!
Υπερβολές , θα πουν αρκετοί αλλά δεν θα γνωρίζουν μάλλον πως ακόμα ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ δεν είναι δυνατή η επιστροφή –ακόμα και η απλή επίσκεψη- των παιδιών του παιδομαζώματος στις πατρογονικές τους εστίες στα χωριά της Μακεδονίας!!
Όταν λοιπόν για παιδιά τα οποία έφυγαν από την Ελλάδα ενώ ήταν μέχρι 12 ή 15 χρονών (άρα δεν υπάρχει καμιά κατηγορία ή συμμετοχή σε εχθροπραξίες) η πατρίδα μας ΣΗΜΕΡΑ τους καταδικάζει αρνούμενη την επιστροφή τους σας ρωτάω , αυτό δεν είναι εξοστρακισμός;
Για όλα αυτά ο σκηνοθέτης και οι «σκηνοθέτες» του ΚΚΕ και των λοιπών ποιούν την νήσσα.
Και όμως αυτός ο κόσμος των ερημωμένων χωριών του Γράμμου, της Φλώρινας, της Πέλλας ήταν αυτοί που έδωσαν τότε μάχες μαζί με το ΚΚΕ.
Και ενώ έστω και με καθυστέρηση δεκαετιών οι Έλληνες κομμουνιστές πολιτικοί πρόσφυγες επανήλθαν, οι Μακεδόνες συνεχίζουν να πληρώνουν βαρύ τίμημα.
«Οι ΜΗ ΕΛΛΗΝΕΣ στο γένος» όπως έλεγε ο νόμος του 1982 (ΠΑΣΟΚ) με τον οποίο συνεχίστηκε η εξορία τους και μοιραία σχεδόν βιολογικά εκλείπουν όσοι Μακεδόνες βρέθηκαν ενήλικες στο «παραπέτασμα».
Τα τότε όμως παιδιά ακόμα είναι εν ζωή σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης για να διαλαλούν όσο ζουν πως γεννήθηκαν στην Ελλάδα, παιδιά βρεθήκαν στα ξένα και 65 χρόνια μετά δεν τους επιτρέπουν να γυρίσουν!!!
Και άντε η κακιά Δεξιά και το κακό ΠΑΣΟΚ επέβαλαν και διαιώνισαν την προσφυγιά αλλά εσείς του ΚΚΕ; Αλτσχάιμερ πάθατε; Ούτε αναφορές στη βουλή, ούτε αναφορές στις ταινίες.
Θυμάμαι το «Ψυχή Βαθιά» του Βούλγαρη που πουθενά δεν υπήρχε αναφορά σε Μακεδόνες και στην συμμετοχή τους που έφτανε σε ποσοστά 70% των δυνάμεων του Δ.Σ. και όμως ξαφνικά οι αντάρτες στη ταινία ξεκινούν και χορεύουν «Πουστσένο»!!! Μόνο αυτό τόλμησε να πει ο Βούλγαρης. Τα ίδια και ο Γρηγοράτος, σε δύο σημεία της ταινίας ακούγονται για μερικά δευτερόλεπτα Μακεδόνικες μελωδίες χωρίς λόγια βέβαια… Ακόμα και όταν δείχνει εικόνες από Μακεδόνικα χωριά ακούγονται ηπειρώτικα μοιρολόγια!
Μια απλή επίσκεψη στο διαδίκτυο είναι αποκαλυπτική για όποιον επιθυμεί να μάθει την αλήθεια.
Δύο ταινίες έκανε ο Νίκος Θεοδοσίου https://theodosiou.wordpress.com
και όποιος τις δει έχει άποψη για το τι έγινε τότε και τι επιπτώσεις είχε ο εμφύλιος.
1 ταινία το «ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – ΓΡΑΜΜΟΥ» HTTPS://THEODOSIOU.WORDPRESS.COM/2009/03/27/Ο-Α-Α/

2 ταινία το «Waiting for Roza – Περιμένοντας τη Ρόζα»
http://www.dailymotion.com/…/xoynho_waiting-for-roza-περιμέ…
Αν βέβαια κάποιος παρακολουθήσει τις μαρτυρίες Μακεδόνων που ζουν στον Καναδά ή την Αυστραλία θα έχουν από πρώτο χέρι μαρτυρίες για το πότε έφυγαν από τα χωριά τους στην Ελληνική Μακεδονία, πως ήταν η ζωή τους στο χωριό, και άλλες λεπτομέρειες τις ζωής τους.
Δεκάδες άνδρες και γυναίκες περνούν μπροστά από το φακό και όλοι με συγκίνηση αναπολούν, καταθέτουν, καταγγέλλουν. Ακόμα και αν δεν καταλαβαίνετε την Μακεδονική μας γλώσσα μπορείτε να καταλάβετε επαρκώς τι λένε και τι εννοούν….
https://www.youtube.com/watch?v=lJcP4Di7fVo
https://www.youtube.com/watch?v=rfWvGSXWNrk
https://www.youtube.com/watch?v=U0EW3XxYLCY
https://www.youtube.com/watch?v=t8olJFQepM8
https://www.youtube.com/watch?v=H6OQPguU1Gg
εδώ από την επίσκεψη των Ντέτσα Μπέγκαλτσι (των φευγάτων παιδιών) στην Έδεσσα και Φλώρινα το 1998
https://www.youtube.com/watch?v=R8uOald1Ja8
εδώ μαρτυρίες παιδιών που στα σύνορα τους αρνούνται την επίσκεψη στα χωριά τους… https://www.youtube.com/watch?v=ONDi3qEBBeY

Όλα αυτά εύκολα τα βρίσκει και τα διαβάζει κανείς, μόνο οι «σύντροφοι» της αριστεράς θέλουν να τα ξεχνούν.
Και επειδή μόνο η ιστορία δίνει πίσω τα χαμένα χρόνια των Μακεδόνων που πέθαναν στα ξένα ή ζουν ακόμα κυνηγημένοι, να ξέρετε «σύντροφοι» πως η ιστορία ήδη σας εγκαλεί φωνάζοντας …
«FILS DE ΚΚΕ, FILS DE ΚΚΕ, ως πότε άραγε θα αρνείστε την ύπαρξη των Μακεδόνων συναγωνιστών σας και των τότε παιδιών που ακόμα πληρώνουν τις πολιτικές σας; ΩΣ ΠΟΤΕ;;;»

More Sokol 20/3/2015 Solun

δεν επιτρέπονται τα σχόλια

Προς Πρόεδρο Ελληνικής Δημοκρατίας

Αξιότιμε κ. Παυλόπουλε,

Το Προεδρείο της Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συμμαχίας – Ουράνιο Τόξο, πολιτικό κόμμα των εθνικά Μακεδόνων στην Ελλάδα σας συγχαίρει για την εκλογή σας και σας εύχεται καλή συνέχεια στο έργο σας.

Οταν το 2004  αναλάβατε το αξίωμα του Υπουργού Εσωτερικών, σας είχαμε στείλει την παρακάτω επιστολή. Δυστυχώς πότε δεν λάβαμε καμία απάντηση ούτε έγινε κάποια προσπάθεια για διάλογο με αποτέλεσμα να βρισκόμαστε στην ίδια αφετηρία μετά από 11 χρόνια.

Για ακόμη μια φορά επανερχόμαστε, ελπίζοντας και ευχόμενοι ότι τουλάχιστον  με την νέα σας ιδιότητα θα ασχοληθείτε με τα ζητήματα που θέτουμε..

Είμαστε πάντα στην διάθεση σας για ένα εποικοδομητικό και ειλικρινή διάλογο.

Με εκτίμηση

Το Προεδρείο της ΕΕΣ – Ουράνιο Τόξο

δεν επιτρέπονται τα σχόλια

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΑ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Μέλος της Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συμμαχίας – Ευρωπαϊκό Πολιτικό Κόμμα (EFA-EPP)
Μέλος της Ομοσπονδιακής Ένωσης των Ευρωπαϊκών Εθνοτήτων (FUEN)
Στ. Δραγούμη 11 Φλώρινα/Lerin Τ.Κ. 53100; Τ.Θ. 51 Τηλ./fax 0030 23850 46548
www.vinozito.org; e-mail: rainbow@vinozito.org

Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2015

Προς

Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
κ. N. Βούτση
Βας. Σοφίας 15 Τκ 10674 info@ypes.gr

Κοινοποίηση :

Αναπληρωτή Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης
κ. Γιώργος Κατρούγκαλος

Αναπληρωτή Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
κ. Γιάννης Πανούσης

Αναπληρωτή Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτική
κ.  Τασία Χριστοδουλοπούλου

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Με ιδιαίτερη χαρά πληροφορηθήκαμε την είδηση για απόδοση ιθαγένειας στα παιδία της δεύτερης γενιάς μεταναστών.

Η συμβολική αυτή εξαγγελία δείχνει ότι η νέα Κυβέρνηση θέλει να λύσει προβλήματα προστασίας και σεβασμού ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Όμως υπάρχουν και οι πολιτικοί πρόσφυγες του εμφυλίου πολέμου, εθνικά Μακεδόνες, που κατά την διάρκεια του Εμφύλιου Πολέμου (1946 -1949) εγκατέλειψαν την Ελλάδα. Σε όλους αυτούς που έφυγαν από την Ελλάδα κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου, τους αφαιρέθηκε η ελληνική ιθαγένεια και η περιουσία τους.

Το 1982, η Ελληνική κυβέρνηση ψήφισε ένα νόμο αμνηστίας (Νόμος 106841), ο οποίος δήλωνε ότι οι πολιτικοί πρόσφυγες που έφυγαν κατά την διάρκεια του Εμφύλιου Πολέμου και τους είχε αφαιρεθεί η ιθαγένεια μπορούσαν να επιστρέψουν υπό την προϋπόθεση ότι είναι «Έλληνες το γένος». Το 1985 θεσπίζεται ο Νόμος 1540, ο οποίος παρείχε το δικαίωμα στους πολιτικούς εξόριστους του Εμφυλίου πολέμου να διεκδικήσουν την δημευμένη περιουσία, με την προϋπόθεση ότι είναι «Έλληνες το γένος».

Συνεπώς, οι εθνικά Μακεδόνες που έφυγαν από την Ελλάδα κάτω από τις ίδιες συνθήκες όπως οι εθνικά Έλληνες και είχαν την ιθαγένεια και την περιουσία τους δημευμένη εξαιρέθηκαν από την απολαβή των δικαιωμάτων και των παραχωρήσεων από αυτούς τους νόμους.

Τα άτομα που αποκλείονται από αυτούς τους δύο νόμους διαμένουν κυρίως στη Δημοκρατία της Μακεδονίας, Αυστραλία και Καναδά.

Υπάρχει  σοβαρό ζήτημα στην βάση της ισότητας, της ίσης μεταχείρισης των νόμων καθώς επίσης ο όρος «Έλληνας το γένος» σε αυτούς τους δύο νόμους έρχεται σε αντίθεση με τις θεμελιώδεις αρχές της μη διάκρισης.

Υποβάλουμε αίτημα προς την Κυβέρνηση  για εξέταση του θέματος, αποκατάσταση της αδικίας, επανάκτηση της ελληνικής ιθαγένειας και όλων των δικαιωμάτων  στα περιουσιακά τους.

Είμαστε στην διάθεση σας για ένα  ανοιχτό διάλογο τόσο για θέματα που αφορούν το ζήτημα των πολιτικών προσφύγων και την απόδοση της ιθαγένειας  αλλά και για θέματα που αφορούν την εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τους εθνικά Μακεδόνες της Ελλάδος.

Με εκτίμηση

Το Προεδρείο της ΕΕΣ – Ουράνιο Τόξο

δεν επιτρέπονται τα σχόλια

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΑ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Μέλος της Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συμμαχίας – Ευρωπαϊκό Πολιτικό Κόμμα (EFA-EPP)
Μέλος της Ομοσπονδιακής Ένωσης των Ευρωπαϊκών Εθνοτήτων (FUEN)
Στ. Δραγούμη 11 Φλώρινα/Lerin Τ.Κ. 53100; Τ.Θ. 51 Τηλ./fax 0030 23850 46548
www.vinozito.org; e-mail: rainbow@vinozito.org

Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2015

Προς: Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων

Α. Παπανδρέου 37, Μαρούσι 151 80

Κοιν. : Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας

Κ. Τάσο Κουράκη

Αξιότιμε κ. Μπαλτά.

Καταρχήν επιστρέψτε μας να σας συγχαρούμε για την νίκη του κόμματος σας και να σας ευχηθούμε καλή συνέχεια στο έργο σας.

Παρόλη την ύπαρξη Μακεδονόφωνου πληθυσμού στη βόρεια Ελλάδα, η Μακεδονική γλώσσα δεν είναι αναγνωρισμένη από την Ελληνική πολιτεία και για αυτό το λόγο τα παιδιά της Μακεδονόφωνης μειονότητας δεν απολαμβάνουν το δικαίωμα να μαθαίνουν τη σύγχρονη Μακεδονική γλώσσα μέσα στα πλαίσια του Ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος.

Για αυτό το λόγο θα θέλαμε να σας ζητήσουμε να οριστεί μια συνάντηση στο προσεχές μέλλον με εσάς και το επιτελείο σας για να ανταλλάξουμε απόψεις σε ζητήματα που αφορούν τα  δικαιώματα των εθνικά Μακεδόνων της Ελλάδας και πιο συγκεκριμένα:

Α) Την  μέθοδο εισαγωγής της συγχρονής μακεδονικής  γλώσσας στα πλαίσια του εννιάχρονου υποχρεωτικού εκπαιδευτικού συστήματος στις περιοχές εκείνες της Ελλάδος όπου ομιλείται.

B) Το ζήτημα της επικύρωσης και εφαρμογής της Σύμβασης Πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Προστασίας των Εθνικών Μειονοτήτων την οποία η χώρα μας υπέγραψε το 1997 αλλά δυστυχώς δεν έχει επικυρώσει ακόμη.

Καθώς επίσης και το ζήτημα της επικύρωσης του Ευρωπαϊκού Χάρτη για τις Περιφερειακές ή μειονοτικές γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Πιστεύουμε ότι σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα όπως είναι η Ελλάδα έχουν ωριμάσει οι συνθήκες ώστε να ξεκινήσει διάλογος για την επίλυση των παραπάνω ζητημάτων.

Παρακαλούμε  να μας ενημερώνατε  για την δυνατότητα συνάντησης στο προσεχές μέλλον .

Με εκτίμηση

Το Προεδρείο
Ε.Ε.Σ. – Ουράνιο Τόξο

δεν επιτρέπονται τα σχόλια

δεν επιτρέπονται τα σχόλια

ΝΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΑΦΑΙΡΕΘΗΚΕ Η ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ!

ΓΙΩΡΓΟΣ Α. ΔΟΥΔΟΣ g_doudos@yahoo.com

Προκαλεί ιδιαίτερη ικανοποίηση η εξαγγελία της νέας κυβέρνησης της χώρας, ότι θα λυθεί κατά προτεραιότητα το ζήτημα της αναγνώρισης ελληνικής ιθαγένειας σε παιδιά μεταναστών που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα ή έχουν μεγαλώσει εδώ.

Με την ευκαιρία αυτή τίθεται και ένα άλλο μεγάλο ζήτημα που οφείλει να λύσει η ελληνική κυβέρνηση και μάλιστα δίχως κόστος εις βάρος του προϋπολογισμού. Στον παλιό Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας του1955 υπήρχε ένα ρατσιστικό άρθρο, το περιβόητο 19, που προέβλεπε την αφαίρεση της ελληνικής ιθαγένειας από “αλλογενείς” Έλληνες και Ελληνίδες πολίτες, με διαδικασίες αδιαφανείς και εξολοκλήρου αυθαίρετες. Από τα μέσα της δεκαετίας του 1950 μέχρι και το 1998, υπολογίζεται ότι 60.044 συμπολίτες μας έχασαν την ελληνική υπηκοότητα με βάση το περιβόητο άρθρο 19 και απ’ αυτούς περίπου 50.000 ήταν Μουσουλμάνοι από την Θράκη.

Μετά από επανειλημμένες πιέσεις κυρίως του Συμβουλίου της Ευρώπης, η Ελλάδα το 1998 κατάργησε το άρθρο 19. Ο νέος Κώδικας Ελληνικής Ιθαγένειας του 2004 δεν περιέχει όμοια διάταξη. Παρόλα αυτά, ενώ το άρθρο 19 έχει καταργηθεί, τα θύματά του δεν έχουν αποκατασταθεί. Όσοι από τους ανιθαγενείς πρώην Έλληνες πολίτες επιθυμούν να επανακτήσουν την ελληνική υπηκοότητα υποβάλλονται κατά κανόνα στη διαδικασία της πολιτογράφησής τους, η οποία είναι χρονοβόρα, βασανιστική, άκρως γραφειοκρατική και χωρίς ασφαλή αποτελέσματα ως προς την αποδοχή της σχετικής αίτησης. Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, που αποτελεί θεσμοθετημένο συμβουλευτικό όργανο της πολιτείας για θέματα δικαιωμάτων του ανθρώπου, με απόφαση της Ολομέλειάς της του 2003 είχε διατυπώσει ανησυχίες για την παράλειψη του κράτους να μεριμνήσει, ώστε μετά την κατάργηση του άρθρου 19 να υπάρξει μια απλή διαδικασία απόδοσης της ελληνικής ιθαγένειας στους πολίτες από τους οποίους αφαιρέθηκε. Επειδή, σύμφωνα με κείμενα αρχών του διεθνούς δικαίου, που είναι τουλάχιστον τυπικά αποδεκτά από τις λεγόμενες πολιτισμένες χώρες του πλανήτη, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και η Ελλάδα η ιθαγένεια είναι ουσιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στο άρθρο 6 διακηρύσσει ότι: «Καθένας, όπου και αν βρίσκεται, έχει δικαίωμα στην αναγνώριση της νομικής του προσωπικότητας». Η Διακήρυξη αναφέρεται στα φυσικά πρόσωπα και η προηγούμενη διάταξη αναγνωρίζει ότι στα πλαίσια της οργανωμένης με κανόνες δικαίου διεθνούς κοινότητας, ο άνθρωπος πέραν της φυσικής υπόστασής του, έχει δικαίωμα να είναι φορέας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων στα όρια ύπαρξης και λειτουργίας ενός ή περισσότερων κρατών. Προϋπόθεση αναγνώρισης νομικής προσωπικότητας σε έναν άνθρωπο είναι να έχει αυτός ιθαγένειας ενός ή ακόμη και περισσότερων κρατών. Επίσης στο άρθρο 15 η Διακήρυξη αναφέρει ότι «καθένας έχει το δικαίωμα μιας ιθαγένειας». Θα περιορισθώ να αναφέρω ακόμα τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, που κατάρτισε η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και την οποία η Ελλάδα έχει κυρώσει με νόμο το 1992.Στο άρθρο 7 της Σύμβασης γίνεται σαφής αναφορά στην ιθαγένεια ως δικαίωμα. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών το καλοκαίρι του 2014 είχε εξαγγείλει εκστρατεία για την εξάλειψη του φαινομένου της ανιθαγένειας. Τούτο το γεγονός καταδεικνύει την σοβαρότητα του προβλήματος να υπάρχουν ανιθαγενείς συνάνθρωποί μας, όσον αφορά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, συχνά δυσεπίλυτα, στην καθημερινότητά τους, αλλά και το γεγονός, ότι η ανιθαγένεια αποτελεί πλήγμα στο εδώ και χρόνια αποδεκτό σύστημα προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου, στα πλαίσια της Διεθνούς Κοινότητας.

Η νέα κυβέρνηση της Ελλάδος, πιστεύουμε πως είναι απαλλαγμένη από αγκυλώσεις που καθιστούσαν άτολμη την προηγούμενη κυβέρνηση να κάνει το αυτονόητο, δηλαδή να εφαρμόσει το δίκαιο, οφείλει να αποκαταστήσει όσους ανιθαγενείς πρώην Έλληνες και Ελληνίδες το επιθυμούν αποδίδοντάς του ελληνική ιθαγένεια με τρόπο απλό, συντομότατο και ασφαλή.

δεν επιτρέπονται τα σχόλια

Κατηγορίες

Ευχαριστούμε θερμά τους Μακεδόνες οικονομικούς μας μετανάστες σε Αυστραλία, Καναδά και δυτική Ευρώπη, όπως και τους φίλους μας απ’ όλα τα μέρη της Ελλάδας, για την οικονομική στήριξη της έκδοσης της Нова Зора. Благодариме - Μπλαγκοντάριμε


ALPHA BANK

Account 852 00 2101 031390

IBAN: GR47 0140 8520 8520 0210 1031 390

BIC: CRBAGRAA

Μηνιαίες Εκδόσεις

Македонска Ризница
  • ,ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΩΝ
    РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ПРЕТХОДНИ БРОЕВИ
  • 2016 (147)
  • 2015 (416)
  • 2014 (404)
  • 2013 (377)
  • 2012 (372)
  • 2011 (323)
  • 2010 (202)