Αρχεία | Αύγουστος, 2011

TNS ICAP: Πόσο ρατσιστές είναι οι Έλληνες;

Οι ξενοφοβικές και ρατσιστικές αντιλήψεις είναι αρκετά διαδεδομένες στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία, ενώ παράλληλα οι Έλληνες είναι λιγότερο ανεκτικοί στη διαφορετικότητα από όσο θέλουν να πιστεύουν. Αυτό είναι το ανησυχητικό συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε έρευνα που πραγματοποίησε η TNS ICAP σε αντιπροσωπευτικό πανελλαδικό δείγμα 500 ανδρών και γυναικών, 18 ετών και άνω στις 13-16 Μαΐου 2011.

Ειδικότερα:

Οι Έλληνες δηλώνουν στη συντριπτική τους πλειοψηφία (90%) ότι οι ίδιοι είναι φιλόξενοι και ανεκτικοί ως προς τη διαφορετικότητα των ανθρώπων. Συγχρόνως, ένα σημαντικό ποσοστό (59%) των Ελλήνων πιστεύει ότι το Ελληνικό έθνος είναι, σε σχέση με άλλα έθνη, ανώτερο σε πολλά σημεία.Και η αντίληψη για την ανωτερότητα του Ελληνικού έθνους είναι αυτή η οποία εξηγεί σε μεγάλο βαθμό το γεγονός ότι:

* οι 4 στους 10 (39%) συμφωνούν ότι είναι προτιμότερο η κάθε κοινωνική, θρησκευτική, φυλετική και εθνική ομάδα να συναναστρέφεται τους ομοίους της και γιατί

* οι 6 στους 10 (59%) συμφωνούν ότι θα ήταν καλύτερο να μην ερχόντουσαν στην Ελλάδα οικονομικοί μετανάστες από χώρες λιγότερο αναπτυγμένες όπως η Αλβανία, το Πακιστάν, κλπ. Επιπλέον,

* οι 3 στους 4 (76%) δεν θα ήθελαν να είχαν ως γείτονες ανθρώπους που ανήκουν σε διαφορετική φυλή ή σε διαφορετική κοινωνική, θρησκευτική η εθνική ομάδα, μεταξύ των οποίων άτομα που πίνουν πολύ (63%), πρώην ναρκομανείς (38%), ομοφυλόφιλους (33%), άτομα που πάσχουν από AIDS (33%), Μουσουλμάνους (29%), Εβραίους (26%), μετανάστες από την Αν. Ευρώπη (25%), άτομα από άλλη φυλή (πχ, έγχρωμους) (25%) και Αμερικάνους (17%). Επίσης, κατά μέσο όρο, οι Έλληνες δεν θα ήθελαν ως γείτονες 4 από τις παραπάνω 9 ομάδες ανθρώπων.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι, συνολικά, το μορφωτικό επίπεδο του ερωτώμενου συνδέεται άμεσα με τις αντιλήψεις του σχετικά με το ρατσισμό, τη ξενοφοβία και την ανεκτικότητα. Εν ολίγοις, όσο αυξάνεται το μορφωτικό επίπεδο τόσο μειώνονται οι αρνητικές απόψεις.

Συνεπώς, κρίνοντας με βάση συγκεκριμένα αποτελέσματα έρευνας και όχι μεμονωμένα περιστατικά, είναι σαφές ότι η Ελληνική κοινωνία πρέπει να διανύσει μια σημαντική απόσταση προκειμένου να κατακτήσει την «ανεκτικότητα» και τη «φιλοξενία» που σε θεωρητικό τουλάχιστον επίπεδο ισχυρίζεται ότι τη διακρίνει.

ΕΥΡΗΜΑΤΑ:

Κατά πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε ότι το έθνος μας, σε σχέση με άλλα έθνη, είναι ανώτερο σε πολλά σημεία;

Στο σύνολο των ερωτώμενων, οι 6 στους δέκα (59%) συμφωνούν ότι το έθνος μας, σε σχέση με άλλα έθνη, είναι ανώτερο σε πολλά σημεία, ενώ το 40% διαφωνεί.

Είναι αξιοσημείωτο ότι παρά το γεγονός ότι η πλειοψηφία των Ελλήνων εμφανίζεται να συμφωνεί με τη φράση αυτή, η διαφοροποίηση του βαθμού συμφωνίας ανάλογα με το μορφωτικό επίπεδο του ερωτώμενου είναι σημαντική. Πιο συγκεκριμένα, ενώ το 76% των ερωτώμενων με καμία ή με βασική εκπαίδευση συμφωνεί ότι το έθνος μας, σε σχέση με άλλα έθνη, είναι ανώτερο σε πολλά σημεία, το αντίστοιχο ποσοστό στους ερωτώμενους που είναι απόφοιτοι λυκείου μειώνεται στο 55% ενώ στους απόφοιτους ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος φτάνει στο 48%.

Για τους Έλληνες λέγεται ότι είναι φιλόξενος και ανεκτικός λαός ως προς τη διαφορετικότητα των ανθρώπων.Εσείς θα λέγατε ότι αυτό σας χαρακτηρίζει;

Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτώμενων (90%) θεωρεί τον εαυτό του φιλόξενο και ανεκτικό ως προς τη διαφορετικότητα των ανθρώπων. Μόλις το 10% πιστεύει ότι ο ως άνω χαρακτηρισμός δεν τον χαρακτηρίζει.

Κατά πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε ότι είναι προτιμότερο η κάθε κοινωνική, θρησκευτική, φυλετική και εθνική ομάδα να συναναστρέφεται τους ομοίους της;

Στο σύνολο των ερωτώμενων, οι 4 στους δέκα (39%) συμφωνούν ότι είναι προτιμότερο η κάθε κοινωνική, θρησκευτική, φυλετική και εθνική ομάδα να συναναστρέφεται τους ομοίους της. Το 61% διαφωνεί.

Αξιοσημείωτη είναι η διαφορά στις απαντήσεις μεταξύ των ερωτώμενων με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο σε σχέση με τους ερωτώμενους μέσης και ανώτερης εκπαίδευσης. Οι ερωτώμενοι με βασική εκπαίδευση συμφωνούν κατά 60% ότι είναι προτιμότερο η κάθε κοινωνική, θρησκευτική, φυλετική και εθνική ομάδα να συναναστρέφεται τους ομοίους της, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους ερωτώμενους με μέση ή ανώτερη εκπαίδευση μειώνεται στο 34% και 26%, αντίστοιχα.

Κατά πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε ότι θα ήταν καλύτερο να μην ερχόντουσαν στην Ελλάδα οικονομικοί μετανάστες από χώρες λιγότερο αναπτυγμένες όπως η Αλβανία, το Πακιστάν, κλπ;

Οι 6 στους 10 ερωτώμενους (59%) συμφωνούν ότι θα ήταν καλύτερο να μην έρχονταν στην Ελλάδα οικονομικοί μετανάστες.Αντιθέτως, το 41% διαφωνεί.Και πάλι, το μορφωτικό επίπεδο των ερωτώμενων διαφοροποιεί το ποσοστό που συμφωνεί. Ωστόσο, το ποσοστό των ερωτώμενων που συμφωνούν με την ως άνω φράση παραμένει ψηλό στις διαφορετικές ομάδες. Πιο συγκεκριμένα, το 74% των ερωτώμενων με καμία/βασική εκπαίδευση συμφωνεί ότι θα ήταν καλύτερο να μην έρχονταν στην Ελλάδα οικονομικοί μετανάστες, ποσοστό το οποίο μειώνεται στο 56% για τους απόφοιτους μέσης εκπαίδευσης και στο 49% για τους απόφοιτους ανώτατης εκπαίδευσης.

Ανεπιθύμητοι γείτονες

Στο σύνολο των ερωτώμενων, το 63% δηλώνει ότι δεν θα ήθελε να είχε γείτονες άτομα που πίνουν πολύ/αλκοολικούς και το 38% δεν θα ήθελε να είχε γείτονες πρώην ναρκομανείς. Οι 3 στους 10 δεν θα θέλανε ως γείτονες ομοφυλόφιλους (33%), άτομα που πάσχουν από AIDS (33%), Μουσουλμάνους (29%), και Εβραίους (26%). Το 25% δεν θα ήθελε ως γείτονες μετανάστες από την Ανατολική Ευρώπη ούτε άτομα από άλλη φυλή (πχ, έγχρωμους). Το 17% δεν θα ήθελε ως γείτονες Αμερικάνους.

Συνολικά, οι ερωτώμενοι αναφέρουν ότι δεν θα ήθελαν κατά μέσο όρο 4 από τις παραπάνω 9 κοινωνικές ομάδες ως γείτονες. Ανάμεσα στους ερωτώμενους με βασική εκπαίδευση, ο μέσος όρος σκαρφαλώνει σε 5.5 ομάδες, ενώ στους ερωτώμενους με μέση ή ανώτερη εκπαίδευση ο μέσος όρος μειώνεται στις 3 ομάδες από τις 9.

Ενθαρρυντικό είναι ότι το 24% δήλωσε ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα με τις παραπάνω κοινωνικές ομάδες και θα τους ήθελε όλους ως γείτονες.

Αναδημοσίευση από την http://www.isotimia.gr

δεν επιτρέπονται τα σχόλια

ИЛИНДЕН ВО ОВЧАРАНИ – 2011

Το παραδοσιακό πανηγύρι που εδώ και περισσότερες δεκαετίες λαμβάνει μέρος στο χωριό Овчарани, Леринско (Μελίτη Φλώρινας), προς τιμή του εορτασμού του Προφήτη Ηλία, αλλά και του ξεσηκωμού των Μακεδόνων εναντίων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας το 1903, γνωστού ως Επανάσταση του Ίλιντεν, πλέον δεν αποτελεί μια απλή παραδοσιακή πολιτιστική σύναξη κατοίκων της περιοχής. Αποτελεί μια παμμακεδονική συγκέντρωση, μια διαμαρτυρία των εθνικά Μακεδόνων προς τη μισαλοδοξία και τον ρατσισμό που διακατέχει τις επίσημες και ανεπίσημες ελληνικές αρχές, αποτελεί μια ενωμένη φωνή των Μακεδόνων ότι παρόλο το τρομακτικό παρελθόν, ήταν είναι και θα είναι εδώ !

Όπως και κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, το πανηγύρι έγινε στις 19 και 20 Ιουλίου και διοργανώθηκε από τον Πολιτιστικό Σύλλογο του χωριού. Το αποτέλεσμα ήταν φανταστικό. Χιλιάδες κόσμου από την ευρύτερη περιοχή, αλλά και από όλα τα μέρη της βορείου Ελλάδας, όπου ζουν εθνικά Μακεδόνες, παρεβρέθηκαν και γιόρτασαν όλοι μαζί τις δύο αυτές μεγάλες γιορτές. Γιόρτασαν την Μακεδόνικότητά τους. Αν και η ημερομηνίες τη φετινή χρονιά ήταν σε καθημερινές μέρες, αυτό δεν εμπόδισε τους Μακεδόνες από το Кукуш (Κιλκίς), από το Негуш (Νάουσα), από το Сер (Σέρρες) και πολλά άλλα μέρη, να χορέψουν και να τραγουδήσουν μακεδόνικα τραγούδια, μέχρι το πρωί. Μακεδόνικα τραγούδια που εξυμνούν τους ήρωες του Μακεδόνικου λαού, που εξυμνούν την αγάπη και τον έρωτα, που καταριούνται την ξενιτειά και τους διωγμούς.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων ήταν πλούσιο και ποικίλο.

Την πρώτη μέρα του πανηγυριού, 19 Ιουλίου, χορευτική παράσταση με μακεδόνικους χορούς και τραγούδια, έδωσε η χορευτική όμαδα Солунчани (Σολούντσσανι), η οποία προέρχεται από την ευρύτερη περιοχή του Солун (Θεσσαλονίκης) και Кукуш (Κιλκίς), όπως και ο πολιτιστικός σύλλογος ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ από το χωριό Цармариново, Негушко-Τσαρμαρίνοβο, Νέγκουσσκο (Μαρίνα Νάουσας). Μεγάλο ενδιαφέρον προκάλεσε το χορευτικό συγκρότημα της Τούρκικης Ένωσης Ξάνθης, του οποίου οι νεαροί χορευτές παρουσίασαν τούρκικους χορούς και τραγούδια της τούρκικης μειονότητας της Θράκης. Όπως δήλωσαν στη Нова Зора, ήταν μεγάλη χαρά γιαυτούς να παρεβρεθούν σε μακεδόνικες εκδηλώσεις και να γνωριστούν με εθνικά Μακεδόνες. Υποσχέθηκαν ότι η συνεργασία θα μεγαλώσει και οι δύο εθνικές κοινότητες θα συσφίξουν τις σχέσεις τους, στον αγώνα για την αναγνώριση τους, από πλευράς του ελληνικού κράτους. Ακολούθησε λαϊκό γλέντι, μέχρι πρωίας, με την ορχήστρα Ακρόαμα, η οποία αποτελείται από νέους της περιοχής Λέριν και Βόντεν. Τη δεύτερη μέρα των εκδηλώσεων, την κυρίως μέρα, το πλήθος του κόσμου που κατέφτασε, ήταν κάτι το ανεπανάληπτο. Εκτός των Μακεδόνων της Ελλάδας, παρεβρέθηκαν και Μακεδόνες από τη Δημοκρατία της Μακεδονίας, Μακεδόνες πολιτικοί πρόσφυγες από τα μέρη μας, όπως και Μακεδόνες από την Αλβανία και τη Βουλγαρία και τη Μακεδόνικη διασπορά.

Μακεδονικά τραγούδια και χορούς της ευρύτερης περιοχής, παρουσίασε ο Πολιτιστικός Σύλλογος του Овчарани (Μελίτης). Η ατραξιόν της βραδιάς ήταν το χορευτικό συγκρότημα Китка (Κίτκα) από την μικρή πόλη της Δημ.Μακεδονίας, Истибања-Ιστιμπάνια. Οι ήχοι της γκάιντα και του τάπαν, σε συνδιασμό με τα όμορφα τραγούδια που ακούγονταν από τα στόματα των χορευτών, έκαναν τους θεατές να ανατριχιάζουν και να συγκινούνται.

Ακολούθησε γλέντι μέχρι νωρίς το πρωί, με την ορχήστρα Ακρόαμα και την φιλική συμμετοχή της καλλιτέχνιδος από τη Δημ.Μακεδονίας, Ирена Спасовска (Ιρένα Σπάσοβσκα). Εκτός από το προάυλιο του σχολείου, όπου έλαβαν μέρος οι κύριες εκδηλώσεις, μακεδόνικες ορχήστρες υπήρχαν και σε περισσότερα άλλα μέρη του χωριού και έτσι δινόταν η εντύπωση ότι όλο το χωριό αναβλύζει μακεδόνικη μουσική και τραγούδι.

Η Нова Зора ήταν παρούσα, με περίπτερο και μέλη της, μοιράζοντας εφημερίδες και παρουσιάζοντας το νέο Μακεδονο-Ελληνικό Λεξικό που οι εκδόσεις Зора πρόσφατα εξέδωσαν, με την οικονομική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για το πανηγύρι του Овчарани ρωτήσαμε σχετικά τον Πρόεδρο του χωριού Пандо Ашлаков (Παναγιώτη Αναστασιάδη), ο οποίος μεταξύ άλλων, μας δήλωσε: «Μέχρι το 1983, χορεύαμε μακεδόνικους χορούς, αλλά δεν επιτρεπόταν να τραγουδιούνται. Ήταν σκληρό να χορεύουμε χορούς χωρίς τραγούδι, όλοι ήξεραν το τραγούδι, αλλά δεν τραγουδούσαν. Πόσο πονάει να θέλεις να χορέψεις και να τραγουδήσεις και να σου απαγορεύουν τη γλώσσα σου. Σήμερα το πανηγύρι αυτό, όπως και πολλά άλλα μακεδόνικα πανηγύρια, σε όλη τη βόρεια Ελλάδα, αποτελούν ένα είδος γιατρικού για τα τραύματα των Μακεδόνων στην Ελλάδα, τα οποία δύσκολα μπορούν εντελώς να κλείσουν».

Συγκινητικός και «θαρραλαίος» ήταν ο λόγος που έβγαλε ο πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου του Овчарани, Гјорги Качбанов-Γκιόργκι Κατσσμπάνοβ (Γεώργιος Κωστίδης), ο οποίος είπε:

«Μακεδόνες και Μακεδόνισες, αγαπημένοι  μας ομογενείς, σας καλωσορίζουμε και φέτο στο πανηγύρι μας. Η ημέρα του Προφήτη Ηλία μας  φέρνει κάθε χρόνο εδώ στο προαύλιο του σχολειού για να γιορτάσουμε όλοι μαζί το πανηγύρι που αποτελεί την κορυφαία εκδήλωση του Συλλόγου μας. Μακεδόνες απ’ όλα τα σημεία της Μακεδονίας, αυτή τη ημέρα ξαναζωντανεύει το πανηγύρι για να θυμίσει σε μας και τα παιδία μας τις ρίζες μας, που κάποιοι δεν θέλουν να τις βλέπουν. Εμείς υπάρχουμε, ζούμε και διατηρούμε τα ήθη μας, την γλωσσά μας, την παράδοση μας, όσο και αν αυτό αποτελεί κόμπο και εμπόδιο για κάποιους. Ημέρες κρίσης, οικονομικής, πολιτικής , κρίσης θεσμών και αξιών, εμείς είμαστε εδώ, πάντα εδώ! Παιδιά αυτών που κάποτε έφυγαν και δεν γύρισαν, παιδιά αυτών που διώχθηκαν  απ’ αυτό τον τόπο και δεν τους επέτρεψαν να ξαναέρθουν, παιδιά Μακεδόνων που δεν μπορούν να γυρίσουν και ν’ ανάψουν ένα κερί στους τάφους των προγόνων τους αλλά και παιδιά εκείνων που ζουν και συνεχίζουν να ζουν εδώ, ως Εθνικά Μακεδόνες. Σ’ αυτούς τους Μακεδόνες που δεν μπορούν να είναι απόψε εδώ είναι αφιερωμένη αυτή η βραδιά. Νέοι και γέροι κάθε χρόνο στις 20 Ιουλίου, συναντιούνται σ’ αυτό τον χορό για να τραγουδήσουν, να χορέψουν, να μιλήσουν και να διασκεδάσουν στη γλώσσα τους, την αγαπημένη μητρική τους γλώσσα. Παράδοση, πολιτισμός, χορός και τραγούδι είναι οι ρίζες μας και μ’ αυτές ζούμε σ’ αυτή την γη. Κληρονομιά που μας άφησαν οι παππούδες μας ,φοβισμένοι ,διωγμένοι αλλά πάντα αξιοπρεπείς και υπερήφανοι. Μακεδόνες όλου του κόσμου σας χαιρετούμε ,σε όλα τα σημεία της γης. Ευχόμαστε χρόνια πολλά και του χρόνου όλοι εδώ, σ’ αυτό το αντάμωμα με υγεία. Ευχαριστούμε όλους αυτούς τους ανώνυμους και επώνυμους  που βοηθούν τον Πνευματικό Μορφωτικό Σύλλογο Μελίτης και είναι δίπλα του σε κάθε προσπάθεια, αυτούς  που κοπιάζουν χωρίς να υπολογίζουν τον πόλεμο που δεχόμαστε και δίνουν την ψυχή και τον χρόνο τους. Όλους σας που κάθε χρόνο είστε όλο και περισσότεροι και αυτό αρκεί για να συνεχίσουμε».

Όλοι μας ελπίζουμε ότι ο θεσμός θα συνεχιστεί με μεγαλύτερες ακόμη επιτυχίες και ότι όλοι οι Μακεδόνες στην Ελλάδα, θα καταφέρουν να κυριαρχήσουν επι των φόβων τους και θα ξεκινήσουν, για μια ακόμη φορά να διατηρούν, να αγαπούν και να αναπτύσουν αυτό που είναι. Μακεδόνες !!!

Μια μικρή γεύση για το τί γινόταν στο Ίλιντεν του Οβτσσάρανι, μπορείτε να πάρετε μέσω ίντερνετ, στη διεύθυνση  http://www.youtube.com/watch?v=Eej2tE7bwyM&feature=channel_video_title

δεν επιτρέπονται τα σχόλια

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΣΩΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Η Απογευματινή που είχε εκδοθεί για πρώτη φορά στην Τουρκία την 12 Ιουλίου 1925 και λόγω οικονομικών προβλημάτων αντιμετώπισε τον κίνδυνο κλεισίματος, σώθηκε. Η καμπάνια “Να μήν κλείσει η Απογευματινή” που ξεκίνησε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τους υποστηρικτές  της εφημερίδας που εκδίδεται μια φορά την εβδομάδα έχοντες 500 μόνο συνδρομητές, βρήκε ανταπόκριση σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Την υποστήριξή της στην εφημερίδα, της οποίας η αίτηση για δημόσιες δημοσιεύσεις είχε απορριφθεί λόγω της μικρής κυκλοφορίας της, δήλωσε και ο Οργανισμός Δημοσιεύσεων Τύπου. Ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού Δημοσιεύσεων Μεχμέτ Αταλάϊ, που επισκέφτηκε την εφημερίδα κατ’ εντολή του Πρωθυπουργού Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δήλωσε ότι θα ξεκινήσουν εργασίες με σκοπό την στήριξη των μειονοτικών εφημερίδων μικρής κυκλοφορίας. Ο Αταλάϊ επίσης δήλωσε  πως “θα βρουν έναν τρόπο να υποστηρίξουν αυτές τις εφημερίδες” και  την πεποίθησή του ότι “πιστεύει η Απογευματινή θα συνεχίζει να εκδίδεται στο όνομα του δικαιώματος της πληροφόρησης των Ρωμιών πολιτών”. Σχετικά με το θέμα ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Τούρκων Δυτικής Θράκης, Χαμπίπογλου δήλωσε: “ Είναι πολύ χαρμόσυνο γεγονός η μεγάλη στήριξη που υπήρξε στην καμπάνια που ξεκίνησε στους χώρους κοινωνικής δικτύωσης για το μη κλείσιμο της Απογευματινής. Η  πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού Ερντογάν κατόπιν των ειδήσεων στο διαδίκτυο, περί του κινδύνου του κλεισίματος της Απογευματινής, δείχνει την ευαισθησία της Τουρκίας ως προς τα προβλήματα των Ρωμιών της Κωνσταντινούπολης. Ευελπιστούμε πως η Απογευματινή θα συνεχίσει την έκδοσή της για πάρα πολλά χρόνια ακόμα. Από την άλλη, είναι απίστευτο πως οι δύο μειονοτικές εφημερίδες Γκιουντέμ και Μιλλέτ που εκδίδονται στην Ελλάδα με δυσκολίες λόγω περιορισμένων οικονομικών πόρων, καταδικάζονται από τα δικαστήρια σε αστρονομικά ποσά με τον ισχυρισμό της φευδς είδησης. Το γεγονός ότι, πλειάδα ανθρώπων έχουν γραφτεί συνδρομητές στην Απογευματινή, χωρίς να γνωρίζουν ελληνικά, με μοναδικό σκοπό την επιβίωση της εφημερίδας, δείχνει πως η μητέρα πατρίδα Τουρκία, αγκαλιάζει τους Ρωμιούς που ζούνε εκεί. Δυστυχώς όμως, η απάντηση που έδωσε η Ελλάδα στην Τουρκική Μειονότητα της Δυτικής Θράκης που κατάγγειλε τα αστρονομικά αυτά ποσά στα διεθνή φόρα, δεν είναι τίποτα άλλο από μια προσπάθεια κουκούλωσης  της αλήθειας. Ευελπιστώ ο Πρωθυπουργός Παπανδρέου, να κάνει βήματα για την διευθέτηση του προβλήματος των μη δίκαιων  καταδικαστικών αποζημιώσεων που έχουν επιβληθεί στις εφημερίδες Γκιουντέμ και Μιλλέτ, παίρνοντας σαν παράδειγμα τις προσπάθειες του Πρωθυπουργού Ερντογάν στην Τουρκία.” Και προσθέτουμε ότι όλα τα μέσα πληροφόρησης των «διαφορετικών» στην Ελλάδα, θα πρέπει να απολαμβάνουν της στίρηξης του κράτους. Πλέον παίρνουμε παραδείγματα και από «μη ευρωπαϊκές χώρες».

δεν επιτρέπονται τα σχόλια

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΕΠΙΣΚΕΦΤΗΚΕ ΤΟΥΣ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ ГИ ПОСЕТИ МАКЕДОНЦИТЕ ВО БУГАРИЈА

Εκπρόσωποι των Μακεδόνων της Βουλγαρίας, στις 7 Ιουλίου 2011, υποδέχτηκαν και ενημέρωσαν την ειδικό για μειονοτικά δικαιώματα των Ηνωμένων Εθνών, Γκέι ΜακΝτούγκαλ, σχετικά με τα προβλήματα που καθημερινά αντιμετωπίζουν, λόγω της εθνικής τους ταυτότητας και συνείδησης.  Η συνάντηση αυτή ήταν η δεύτερη μέσα στην εβδομάδα. Οι εκπρόσωποι του ОМО Илинден – Пирин (ΟΜΟ Ίλιντεν ΠΙΡΙΝ), του Συλλόγου Καταπιεσμένων Μακεδόνων και της εφημερίδας «Народна волја» (Ναρόντνα Βόλια-Λαική Θέληση), εντυπωσιάστηκαν από το επίπεδο πληροφόρησης και γνώσεων της κ.ΜακΝτούγκαλ, σχετικά με το μη σεβασμό των ανθρωπίνων τους δικαιωμάτων από τις βουλγαρικές αρχές. Οι Μακεδόνες δήλωσαν ότι όλες οι προσπάθειές τους για εγγραφή των πολιτικών τους κομμάτων, των οργανώσεών τους και των διαφόρων συλλόγων στα μητρώα του κράτους, βρήκαν σθεναρή αντίσταση από τις αρχές, οι οποίες με νόμιμα και παράνομα μέσα, ακόμα και σήμερα, αρνούνται την αναγνώριση. Επίσης ανέφεραν τον ρατσισμό που επικρατεί και την πολιτική μίσους εναντίων τους από το επίσημο κράτος και παρακράτος, όπως και τις υπόλοιπες μορφές διακρίσεων που βιώνουν καθημερινά. «Για μας η Έκθεση αυτή των Ηνωμένων Εθνών, είναι πολύ σημαντική. Ξέρουμε ότι τα πράγματα και οι καταστάσεις στη Βουλγαρία πολύ δύσκολα αλλάζουν και ότι μόνο με αυτή την Έκθεση δεν θα ανατραπεί το καθεστώς ολόκληρων δεκαετιών. Η αντιμακεδόνικη πολιτική που επικρατεί είναι σκληρή και ριζωμένη σε όλα τα επίπεδα εξουσίας. Όλες αυτές, όμως οι Διεθνείς Εκθέσεις και οι Επίσημες Θέσεις υψηλού επιπέδου, των Ηνωμένων Εθνών και του Συμβουλίου της Ευρώπης, βοηθούν και είναι πολύ σημαντικές, επειδή επισημοποιούν και διεθνοποιούν το πρόβλημά μας, το ζήτημά μας», δήλωσε για τη Нова Зора ο Стојко Стојков (Στόικο Στόικοβ), μέλος του Προεδρίου του ОМО Илинден Пирин.

Παρόμοια επίσκεψη είχε διεξαχθεί από τον Ειδικό των Ηνωμένων Εθνών, κ.Γκέι ΜακΝτούγκαλ και στην Ελλάδα, από τις 8 μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου 2008 , όπου είχε συνατηθεί στο Воден-Βόντεν (Έδεσσα) με εκπροσώπους και μέλη του Ουράνιου Τόξου-Виножито και είχε ενημερωθεί για όλα τα προβλήματα και ζητήματα των εθνικά Μακεδόνων στην Ελλάδα. Η Έκθεση που συνένταξε το Επιτελείο των Ηνωμένων Εθνών για τα ζητήματα αυτά, δημοσιεύτηκε το Φεβρουάριο του 2009 και παρότι αποσιωπήθηκε από το ελληνικό κράτος και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, σε διεθνή επίπεδο, άφησε βαθιά χνάρια και αποτελεί βάση συζητήσεων και απόψεων μέχρι και  σημερα.

δεν επιτρέπονται τα σχόλια

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΕΘΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ПОПИС ВО АЛБАНИЈА И ПО ЕТНИЧКА ПРИПАДНОСТ

Η αλβανική κυβέρνηση αποφάσισε πως η απογραφή του πληθυσμού στην Αλβανία θα διεξαχθεί τον Οκτώβριο, δήλωσε πρόσφατα ο υπουργός Καινοτομιών της χώρας, κ.Γκεντζ Πόλο. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, μεταξύ άλλων, οι Αλβανοί πολίτες θα μπορούν στο έντυπο της απογραφής, ελεύθερα να δηλώνουν την εθνική τους συνείδηση και το θρησκευτικό δόγμα που πιστεύουν, όπως και τη μητρική τους γλώσσα. Τα τρία αυτά ερωτήματα θα υπάρχουν, αλλά δεν θα είναι υποχρεωτικά προς απάντηση ή συμπλήρωση, εξήγησε ο αρμόδιος υπουργός. Η απογραφή στην Αλβανία έπρεπε να διεξαχθεί τον Απρίλιο, αλλά λόγω των τοπικών εκλογών που έγιναν τον Μάη, η κυβέρνηση της χώρας τελικά είχε αποφασίσει την αναβολή της. Τμήμα των Αλβανών ιστορικών και πολιτικών αντιτίθεται σε απογραφή όπου ο καθένας θα μπορεί ελεύθερα να δηλώσει την εθνική του ταυτότητα και το θρησκευτικό δόγμα που πιστεύει, επειδή, όπως δηλώνουν, αυτό θα ζημιώσει το αλβανικό έθνος. Από την άλλη πλευρά, οι εκπρόσωποι των εθνικών και άλλων μειονοτήτων της χώρας, ανακοίνωσαν ότι θα μποϊκοτάρουν την απογραφή και δεν θα αναγνωρίσουν τα αποτελέσματα αυτής, εάν δεν επιτραπούν οι δηλώσεις των παραπάνω στοιχείων των πολιτών. Αυτό αποτελεί ένα ακόμα θετικό βήμα για την Αλβανία, στην προσπάθειά της για πλήρη εκδημοκρατισμό του συστήματός της και την προσέγγισή της στα ευρωπαϊκά δεδομένα. Είναι κάτι που σε δύο μεγάλες χώρες των Βαλκανίων, την Ελλάδα και τη Βουλγαρία, μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δυστυχώς ακόμη αποτελεί σενάριο επιστημονικής φαντασίας.

δεν επιτρέπονται τα σχόλια

14 АНТИРАЦИСТИЧКИ ФЕСТИВАЛ ВО СОЛУН 14Ο ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Για μια ακόμη χρονιά, η ελευθερία και η δημοκρατία, η ανεκτικότητα και ο σεβασμός, βρέθηκαν χέρι χέρι, μακριά από την καθημερινή συντροφιά του ρατσισμού, της μισαλοδοξίας, του εθνικισμού και της εκμετάλευσης. Λόγος για το Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης – Солун. Για δέκατη τέταρτη φορά, το φεστιβάλ αυτό, έλαβε μέρος στην παραλία της πόλης, με πολύ μεγάλη επιτυχία, παρόλες τις δυσκολίες λόγω του δυνατού βαρδάρη που φυσούσε. Οργανώσεις από όλη την Ελλάδα, συλλόγοι και ενώσεις μεταναστών, εκπροσωπείες μειονοτήτων, αγωνιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συγκεντρώθηκαν και βροντοφώναξαν ότι η κατάσταση στην Ελλάδα, η κοινωνική αθλιότητα που επικρατεί, πρέπει να επιτέλους να περάσει στο παρελθόν. Επί τρεις ολόκληρες μέρες, το τελευταίο παρασκευοσαββατοκύριακο του Ιουνίου, το πλούσιο πρόγραμμα προσέλκυσε χιλιάδες επισκεπτών, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ομιλίες, παρουσιάσεις, θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, εργαστήρια, να ανταλλάξουν απόψεις και σκέψεις, να ενημερωθούν και να ενημερώσουν.

Όπως και κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, παρόν ήταν και το κόμμα των εθνικά Μακεδόνων της Ελλάδας Виножито-Ουράνιο Τόξο και η εφημερίδα Нова Зора. Η παρουσία όμως αυτή ήταν κάτι παραπάνω από το συνηθισμένο, ήταν μια πολύ αισθητή παρουσία και αυτό επειδή, εκτός της εφημερίδας που μοιράστηκε (πάνω από 1000 αντίτυπα) και της παρουσίασης του νέου Μακεδονο-Ελληνικού Λεξικού των εκδόσεων Зора, μεγάλη εντύπωση έκανε το μουσικό συγκρότημα από το Разлог-Ράζλογκ της Μακεδονίας του Πίριν-Βουλγαρία. Οι Μακεδόνες από το Πίριν, εφτά στο σύνολό τους, έπαιξαν και τραγούδησαν μακεδόνικα τραγούδια της περιοχής τους και δίπλα τους οι Солунчани-Σολούντσσανι, ο μακεδόνικος χορευτικός σύλλογος από την ευρύτερη περιοχή του Солун-Θεσσαλονίκης, έδωσαν το παρόν με πολύ χορό, τραγούδι και κέφι. Η έκπληξη της βραδιάς ήταν ότι μετά την συναυλία-παράσταση αυτή, οι Μακεδόνες ακτιβιστές συνέχισαν στο περίπτερο του Виножито-Ουράνιου Τόξου και του μακεδόνικου ενημερωτικού εντύπου του Νίκου Σακελάρη, Лоза-Λόζα, με κεφάτο μακεδόνικο πάρτυ, με αποτέλεσμα να μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον των επισκεπτών, με τραγούδια και συντροφιά.

Φυσικά, όπως και κάθε χρόνο, «εντελώς τυχαία», την ίδια ημερομηνία, έγινε και η συγκέντρωση της φασιστικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

δεν επιτρέπονται τα σχόλια

Η σιωπή των ακαδημαϊκών

Tου Διονύση Γουσέτη / diongus@otenet. gr

Υπάρχει η ανικανότητα της κυβέρνησης που κατέληξε να ενώσει εναντίον της δεξιούς, κεντρώους και αριστερούς. Υπάρχει το παιδικό πείσμα της αντιπολίτευσης να μη συναινεί στα αυτονόητα. Υπάρχει η ιδεοληψία της Αριστεράς που οδηγεί στην καταστροφή. Υπάρχει η ασυμμάζευτη βουλιμία των προνομιούχων συντεχνιών που, αν και μπροστά στο χάος, δεν διστάζουν να προτάσσουν τα προνόμιά τους. Πνευματικοί άνθρωποι διακηρύττουν εντελώς αντίθετες απόψεις και συστάσεις. Τριάντα δύο εξ αυτών, γνωστοί στην κοινωνία, εξέφρασαν την αγωνία τους ότι η ισότιμη συμμετοχή μας στην Ε.Ε. κινδυνεύει. Αμέσως δέχτηκαν αντίκρουση από 68 συναδέλφους τους, που προτείνουν στάση πληρωμών και καταγγελία του Μνημονίου. Κανείς δεν διαθέτει πλέον το κύρος να καθοδηγήσει τους πολίτες που σταδιακά μεταβάλλονται σε όχλο.

Υπάρχει ένας θεσμός που θεωρείται ότι στεγάζει την ηγεσία του πνεύματος. Είναι η Ακαδημία Αθηνών. Σύμφωνα με τον ιδρυτικό της νόμο έχει σκοπό, μεταξύ άλλων, την επιστημονική έρευνα και μελέτη της εθνικής οικονομίας, καθώς και την έκδοση γνωμοδοτήσεων, αποφάσεων, κρίσεων για τη διαφώτιση και καθοδήγηση κρατικών οργάνων και αρχών. Ακριβώς αυτό, δηλαδή, που χρειάζεται η χώρα σήμερα. Αντί όμως να υπηρετεί τον σκοπό της, σιωπά μακαρίως. Το χειρότερο είναι ότι τα μέλη της εισπράττουν για τις υπηρεσίες τους τον παχυλό μισθό του βουλευτή, όταν για τους ακαδημαϊκούς άλλων, πλούσιων χωρών, όπως ΗΠΑ ή Γαλλία, ο τίτλος είναι άμισθος, τιμητικός. Και ενώ έγινε σάλος για τις απολαβές των βουλευτών, αυτοί παραμένουν στο απυρόβλητο απ’ όλα τα κόμματα και απ’ όλους τους «Αγανακτισμένους». Η σιωπή τους δεν ταράσσεται ούτε όταν κάποιος πρώην πρόεδρός τους αποδείχτηκε λογοκλόπος αντιγραφέας: εξακολουθούν να πουλάνε το προϊόν της λογοκλοπής στις εκδόσεις τους. Πού εξαντλούν τη γλαφυρότητά τους; Στο ενεργητικό της Ακαδημίας Αθηνών υπάρχει ένας φιλιππικός 5.100 λέξεων εναντίον του βιβλίου Ιστορίας της Στ΄ Δημοτικού της καθηγήτριας Μαρίας Ρεπούση, όπου της καταμαρτυρούν ότι «παραλείπει τα ονόματα του Κάλβου, του Βαλαωρίτη και του Ροΐδη». Μειδίασαν όσοι σκέφτηκαν τα ονόματα που η ίδια η Ακαδημία παρέλειψε: Καβάφης, Σικελιανός, Καρυωτάκης, Σεφέρης, Ελύτης, Εμπειρίκος, Καζαντζάκης και άλλοι. Στη συνέχεια, βράβευσαν τη δασκάλα Χαρίκλεια Νικοπούλου, που προπαγανδίζει αλυτρωτισμούς, όπως τη «σκλαβωμένη Βόρειο Ηπειρο». Νωρίτερα, είχαν βραβεύσει την Ελενα Τσαουσέσκου, σύζυγο του Ρουμάνου δικτάτορα, πάλι για «εθνικούς λόγους». Τέλος, καταλόγισαν στη σειρά «1821» του ΣΚΑΪ «υπερβολική ενασχόληση με εσωτερικές διαφορές και διενέξεις εις βάρος της αναφοράς στο καταλυτικό φαινόμενο της εθνικής απελευθερωτικής συνέγερσης». Τη ρήση του Σολωμού «Το Εθνος πρέπει να μάθει να θεωρεί εθνικό ό, τι είναι αληθινό» φαίνεται ότι η Ακαδημία μας την έχει παραφράσει σε «Το Εθνος πρέπει να μάθει να θεωρεί αληθινό ό, τι είναι εθνοκαπηλικό». Και για τα πραγματικά εθνικά ζητήματα σιωπά. Ωστόσο, περιλαμβάνει και σοβαρά και αξιοσέβαστα μέλη. Γιατί δεν σπάνε αυτή τη σιωπή, διασώζοντας και το κύρος της;

δεν επιτρέπονται τα σχόλια

ΕΔΩ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙΓΕΤΑΙ ΚΑΙ….


Ενδιαφέρουσα στιχομυθία σχετικά με την υπογραφή του 2ου μνημονίου…

Herman Van Rompuy: Κύριε Σαμαρά θα υπογράψετε το Μνημόνιο;
Σαμαράς Αντώνιος: Όχι!
Herman Van Rompuy: Δηλαδή επιδιώκετε εκλογές στην Ελλάδα;
Σαμαράς Αντώνιος: …
Herman Van Rompuy: Θα έχετε χρήματα για να τυπώσετε τα ψηφοδέλτια;

Περισσότερα σχόλια δεν χρειάζονται !

δεν επιτρέπονται τα σχόλια

10ти ФЕСТИВАЛ НА КАВАЛ ВО СЕТИНА 10ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΦΛΟΓΕΡΑΣ ΣΕΤΙΝΑ

Το Σαββάτο βράδυ της 13/8/2011 και την Κυριακή πρωί της 14/8/2011, δίπλα απο το φράγμα της Попадја-Παπαδιάς, θα λάβει μέρος το 10ο Φεστιβάλ Φλογέρας της Сетина – Σέτινα (Σκοπός Φλώρινας). Όπως ενημέρωσαν οι διοργανωτές, μετά από την επιτυχία της εκδήλωσης των προηγουμένων χρόνων, αποφάσισαν και φέτος να κινηθούν για μια ακόμη πολιτιστική συνάντηση, σε κατάλληλα διαμορφωμένη τοποθεσία, όπου οι συμμετάσχοντες και οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να κατασκηνώσουν, γύρω από μεγάλη φωτιά (βράδυ Σαββάτου) και να απολαύσουν Βραδιά Μακεδονικού Λόγου και Παράδοσης, παραδοσιακή μουσική απο ερασιτέχνες μουσικούς, δρώμενα, απαγγελία ποίησης και πεζογραφίας. Την Κυριακή το πρωί, θα ακολουθήσει διαγωνισμός кавал-κάβαλ (μακεδονικής φλογέρας) και θα ακουστούν επίσης οι ήχοι και άλλων παραδοσιακών μακεδόνικων οργάνων, όπως της γκάιντα, της σσούπελκα και του τάπαν. Η όλη εκδήλωση αποτελεί μια εναλλακτική πολιτιστική πρόταση για την ιστορία, τον πολιτισμό  και γενικά την ζωή των Μακεδόνων. Η πρόσκληση είναι ανοιχτή για όλους. Αξίζει να παρεβρεθείτε!

Οι συνδιοργανωτές: 1) Πνευματικός Μορφωτικός Σύλλογος Μελίτης, 2) Σύλλογος Πληττομένων Μελίτης, 3) Ορειβατικός Σύλλογος ‹‹ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ››, 4) Σύλλογος Πληττομένων Αχλάδας, Σκοπού και Παπαδιάς, 5) Λαογραφικός Μορφωτικός Πολιτιστικός και Γυμναστικός Σύλλογος, 6) Πολιτιστικός Σύλλογος Άνω Υδρούσας, 7) Δήμος Φλώρινας.

δεν επιτρέπονται τα σχόλια

СЕМИНАР НА МАКЕДОНСКАТА СТАРА ПЕСНА ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ

Μακεδόνικα παραδοσιακά τραγούδια, τραγουδισμένα από την επαγγελματική χορωδία Βίλιτζ Χάρμονι, από το Βερμόντ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, «ξύπνησε» τα κονάκια του μοναστηριού στο Берово-Μπέροβο της Δημοκρατίας της Μακεδονίας.

Παγκοσμίως γνωστοί έθνο μουσικοί, στο Бисерен Фолклорен Семинар (Μαργαριταρένιο Φόλκλορ Σεμινάριο), διδάσκονται το πατροπαράδοτο μακεδόνικο τραγούδι, τα μουσικά όργανα και τους χορούς. Γιαυτούς, αυτό αποτελεί πραγματική πρόκληση και απόλαυση, επειδή η μακεδόνικη μουσική τους δίνει ξεχωριστή ενέργεια και η Δημ.Μακεδονίας είναι θερμή χώρα με ιδιαίτερο και πλούσιο φολκλόρ, το οποίο είναι πολύ καλύτερος πρεσβευτής της χώρας στον κόσμο, απ’ότι οι πολιτικοί.
- Η επαφή με άλλους πολιτισμούς, μέσω της μουσικής, είναι πολύ σημαντικότερη από την πολιτική, δήλωσε η Μέρι Κέι Μπραζ, μαέστρος του Βίλιτζ Χάρμονι από την Αμερική.
Η νεαρή βιρτουόζος του κλαρίνου, Ζόι, βρέθηκε για πρώτη φορά στη Δημ.Μακεδονίας. Δήλωσε ότι είναι εντυπωσιασμένη από τη μακεδόνικη μουσική, την οποία εντατικά μαθαίνει και μέσω ακοής και μέσω νοτών.
- Αγαπώ τη μακεδόνικη μουσική, πραγματικά είναι μαγευτική, οι άνθρωποι την τραγουδούν με τέτοιο πνεύμα, αν και μου είναι δύσκολο, προσπαθώ να μαθαίνω όσο περισσότερο μπορώ. Όταν επιστρέψω στην Αμερική, θα προσπαθήσω να μεταφέρω αυτή τη μαγική μουσική και στους συναδέλφους μου, είπε η Ζόι Κρίστενσεν, από το Βερμόντ των ΗΠΑ.
Εκτός από τους Αμερικανούς, στο σεμινάριο του Μπέροβο, το οποίο γίνεται για έκτη συνεχή χρονιά, συμμετέχουν και λάτρεις της μακεδόνικης μουσικής παράδοσης από την Ελβετία, Καναδά, Τασμανία, Σουηδία, ενώ λόγω των καταστροφών που τους έπληξαν, φέτος δεν παρεβρέθηκαν οι Ιάπονες.
Μετά το τέλος του σεμιναρίου, οι παγκοσμίως φήμης εθνομουσικοί, θα δώσουν συναυλίες σε περισσότερα μέρη της Δημ.Μακεδονίας και των Βαλκανίων γενικότερα. Προς το παρόν, διδάσκονται εντατικά και η περιοχή Малешевија-Μαλεσσέβια, σε υψόμετρο 1400 μέτρων, αντηχεί από τους ήχους του κάβαλ, της γκάιντα και του τάπαν.

δεν επιτρέπονται τα σχόλια

Κατηγορίες

Ευχαριστούμε θερμά τους Μακεδόνες οικονομικούς μας μετανάστες σε Αυστραλία, Καναδά και δυτική Ευρώπη, όπως και τους φίλους μας απ’ όλα τα μέρη της Ελλάδας, για την οικονομική στήριξη της έκδοσης της Нова Зора. Благодариме - Μπλαγκοντάριμε


ALPHA BANK

Account 852 00 2101 031390

IBAN: GR47 0140 8520 8520 0210 1031 390

BIC: CRBAGRAA

Μηνιαίες Εκδόσεις

Македонска Ризница
  • ,ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΩΝ
    РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ПРЕТХОДНИ БРОЕВИ
  • 2016 (147)
  • 2015 (416)
  • 2014 (404)
  • 2013 (377)
  • 2012 (372)
  • 2011 (323)
  • 2010 (202)