ΜΙΑ ΑΚΟΜΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΔΙΩΞΗΣ ΜΑΣ УШТЕ ЕДЕН МЕТОД ЗА НАШЕ ПРОГОНУВАЊЕ

Έγγραφο του Βασιλείου της Ελλάδας, Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Διεύθυνση Ιθαγένειας, με αριθμό πρωτοκόλου 30278/820 το οποίο στάλθηκε στο τότε Νομάρχη Φλώρινας, με ημερομηνία 30 Μαρτίου 1968. Με το έγγραφο αυτό δίνεται η εντολή διαγραφής από τα μητρώα αρρένων και το δημοτολόγιο, προσώπων (Μακεδόνων), τα οποία κυρήχθηκαν έκπτωτα της Ελληνικής Ιθαγένειας, βάση του Ν.Δ.4234/1962. Ο λόγος που αναφέρεται είναι «περι ρυθμίσεως θεμάτων αφορώντων την ασφάλειαν της χώρας». Τέτοιου είδους αφαιρέσεις ιθαγένειας γίνονταν μέχρι πριν λίγα χρόνια και τέτοια έγγραφα στάλθηκαν πάμπολλες φορές στους τοπικούς φορείς όλων των νομών της χώρας, όπου ζουν Μακεδόνες. Το συγκεκριμένο έγγραφο δίνεται ως παράδειγμα και αφορά κατοίκους των χωριών Смрдеш-Σμ’ρντεςς-Κρυσταλοπηγή, Мокрени-Μόκρενι-Βαρυκό, Крушоради-Κρουσσόραντι-Αχλάδα, Нерет-Νέρετ-Πολυπόταμος, Желево-Ζζέλεβο-Ανταρτικό, Трсие-Τ’ρσιε-Τρίβουνο, Турие-Τούριε-Κορυφή, Нивици-Νίβιτσι-Ψαράδες και Долно Клештино-Ντόλνο Κλέσστινο-Κάτω Κλεινές. Αφορά μόνο κάποιους από τους κατοίκους αυτών των χωριών. Τα άτομα που απολέσθηκαν την ελληνική ιθαγένεια από αυτά τα χωριά είναι πολύ περισσότερα.

δεν επιτρέπονται τα σχόλια.

Κατηγορίες

Ευχαριστούμε θερμά τους Μακεδόνες οικονομικούς μας μετανάστες σε Αυστραλία, Καναδά και δυτική Ευρώπη, όπως και τους φίλους μας απ’ όλα τα μέρη της Ελλάδας, για την οικονομική στήριξη της έκδοσης της Нова Зора. Благодариме - Μπλαγκοντάριμε


ALPHA BANK

Account 852 00 2101 031390

IBAN: GR47 0140 8520 8520 0210 1031 390

BIC: CRBAGRAA

Μηνιαίες Εκδόσεις

Македонска Ризница
  • ,ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΩΝ
    РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ПРЕТХОДНИ БРОЕВИ
  • 2016 (147)
  • 2015 (416)
  • 2014 (404)
  • 2013 (377)
  • 2012 (372)
  • 2011 (323)
  • 2010 (202)