Μέτρα Αφομοίωσης των Μακεδόνων στην Ελλάδα και μετά το τέλος του Εμφυλίου πολέμου (1949)

Μετά το τέλος των ένοπλων συγκρούσεων στην Ελλάδα, με διάρκεια μιας δεκαετείας (1940-1949), ο αριθμός των Μακεδόνων στην Ελλάδα μειώθηκε κατα 100.000 άτομα. Η θετική αυτή εξέλιξη για την επίσημη ελληνική πολιτική, έδωσε τη δυνατότητα, το «μακεδόνικο ζήτημα» και εντός και εκτός της χώρας, να παρουσιάζεται πλέον ως «ανύπαρκτο πρόβλημα». Η νέα στρατηγική, η οποία διαρκεί ως και σήμερα, θεμελιώνεται σε αβάσιμα, ανύπαρκτα στοιχεία. Η επίσημη Αθήνα ισχυρίζεται ότι μετά τη μεγάλη μείωση του αριθμού των Μακεδόνων λόγω των πολέμων, ο υπόλοιπος μακεδόνικος πληθυσμός, ο οποίος συνέχισε να ζει στα πλαίσια του ελληνικού κράτους «παρουσίαζε ξεκάθαρη ελληνική συνείδηση» και λόγω αυτού, «αποδέχεται και ζητά αφομοίωση με τον ελληνικό εθνικό πυρήνα». Αν όλα αυτά αληθεύουν-και είναι οφθαλμοφανές πως τα πράγματα δεν είναι καθόλου έτσι- τότε τίθεται ένα πολύ αντιφατικό ερώτημα. Εάν οι Μακεδόνες που ζούσαν τότε και ζουν και σήμερα στην Ελλάδα, έχουν ξεκάθαρη ελληνική συνείδηση, τότε ποιοί οι αποδέκτες των μέτρων αφομοίωσης που πάρθηκαν τότε και ισχύουν μέχρι και σήμερα;! Όπως και να ‘χει, η «πολιτική ανύπαρκτου προβλήματος» έγινε πράξη όχι μόνο στην εσωτερική πολιτική ζωή, αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Για πρώτη φορά, η θέση αυτή παρουσιάστηκε στο ελληνικό κοινοβούλιο το 1950 από τον τότε Υπουργό Εξωτερικών, Ιωάννη Σοφιανόπουλο.

Karamanlis

Το φθινόπωρο του 1951, το Υπουργείο Βορείου Ελλάδας συμβούλεψε τους έφεδρους αξιωματικούς, μέσω «μόρφωσης και κατάλληλης συμπεριφοράς», να επέλθει «ενδυνάμωση των ελληνικών εθνικών αισθημάτων» των Μακεδόνων, οι οποίοι μετά τον εμφύλιο απέμειναν να ζουν στην κεντρική και δυτική Μακεδονία. Στο έγγραφο τονίζεται πως επιτακτική ανάγκη είναι, οι Μακεδόνες «να γίνουν όχι μόνο Έλληνες στην συνείδηση, αλλά και γλωσικά, αποτάσσοντας το ξενόφωνο γλωσσικό ιδίωμα, το οποίο μιλούν μεταξύ τους στα σπίτια τους». Παράλληλα μ’αυτό, το 1953 και 1956 σε Костур-Καστοριά και Лерин-Φλώρινα, άνοιξαν τοπικοί ραδιοσταθμοί από το Βασιλικό Εθνικό Ινστιτούτο και η ύπαρξη αυτών δικαιολογήθηκε ως «εθνικές ανάγκες». Πάντως, τα πλέον χαρακτηριστικά μέτρα, γνωστά ως «Ειδικά προγράμματα», συστάθηκαν και υλοποιήθηκαν από την κυβέρνηση Κων/νου Καραμανλή, την περίοδο 1958-1963. Σ’αυτά προβλεπόταν «σταδιακή αφομοίωση της συμπαγούς ξενόφωνης (μακεδόνικης) μειονότητας στη Δυτική Μακεδονία». Τα μέτρα αυτά, έπρεπε να τα υλοποιήσουν πολυάριθμά «κατάλληλα» εθνικά ιδρύματα, σχολεία, η Εκκλησία, ο στρατός, αστυνομία, διάφορα κρατικά όργανα και οργανισμοί. Ένα από τα μεγαλύτερα παραδείγματα είναι και οι «Ορκομωσίες» τριών χωριών, το 1959 (Крпешина-Κάρπέσσινα-Ατραπός Φλώρινας, Требињо-Τρέμπινιο-Καρδιά Πτολεμαίδας και Лудово-Λούντοβο-Κρύα Νερά Καστοριάς), όπου οι Μακεδόνες αναγκάστηκαν να ορκιστούν πως ποτέ πια δεν θα μιλήσουν στο «τρισκατάρατο αυτό ιδίωμα», αλλά μόνο στα ελληνικά, όπως και η υπογραφή ψηφίσματος παραίτησης από τη γλωσσική τους παράδοση, το 1962, παρουσία κρατικών αρχών, από 600 κατοίκους του Острово-Όστροβο-Άρνισσα Πέλλας και κατοίκους των χωριών Русилово-Ρουσίλοβο-Ξανθόγεια Πέλλας και Друшка-Ντρούσσκα-Δροσιά Πέλλας

Επίσης δωρεάν εκδρομές (Γνωρίζω την Ελλάδα), παιδικές κατασκηνώσεις (προγράμματα Φρειδερίκης), Σπίτια του Παιδιού, Οικοκυρικές Σχολές, εσωτερικές μετακινήσεις πληθυσμών, απαγορεύσεις μακεδόνικων τραγουδιών και χορών, διορισμοί Νοτιοελλαδιτών σε «εθνικά ευαίσθητες περιοχές», μικτοί γάμοι  και πολλά άλλα….

Και όλα αυτά τα πολυδάπανα προγράμματα, με την απασχόληση τεράστιου αριθμού «καταλλήλων» ατόμων, για ποιούς; Για τους «ανύπαρκτους»;

δεν επιτρέπονται τα σχόλια.

Κατηγορίες

Ευχαριστούμε θερμά τους Μακεδόνες οικονομικούς μας μετανάστες σε Αυστραλία, Καναδά και δυτική Ευρώπη, όπως και τους φίλους μας απ’ όλα τα μέρη της Ελλάδας, για την οικονομική στήριξη της έκδοσης της Нова Зора. Благодариме - Μπλαγκοντάριμε


ALPHA BANK

Account 852 00 2101 031390

IBAN: GR47 0140 8520 8520 0210 1031 390

BIC: CRBAGRAA

Μηνιαίες Εκδόσεις

Македонска Ризница
  • ,ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΩΝ
    РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ПРЕТХОДНИ БРОЕВИ
  • 2016 (147)
  • 2015 (416)
  • 2014 (404)
  • 2013 (377)
  • 2012 (372)
  • 2011 (323)
  • 2010 (202)