Αναγνώριση του ξεχωριστού έθνους των Αρμάνων!

Στις 23 Ιουνίου το «Συμβούλιο των Αρμάνων ή Μακεδοναρμάνων»

Manaki

παρεβρέθηκε στην   Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, στο Στρασβούργο, παραδίδοντας αίτημα αναγνώρισης της οργάνωσής τους ως «ΜΚΟ εκπρόσωπος των απανταχού Βλάχων» με το «καθεστώς του μόνιμου Παρατηρητή στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης». Σκοπός Αρμάνων ή Βλάχων είναι η διεκδίκηση των δικαιωμάτων τα οποία τα κράτη όπου ζούνε από αιώνες δεν θέλουν να τους παραχωρήσουν».

Ειδικότερα απαίτησαν την:

-αναγνώριση του ξεχωριστού έθνους των Αρμάνων,

-αναγνώριση της ΜΚΟ «Συμβούλιο των Αρμάνων ή Μακεδοναρμάνων» ως εκπροσώπου των απανταχού Βλάχων,

-παραχώρηση στο «Συμβούλιο των Αρμάνων ή Μακεδοναρμάνων» ως εκπροσώπου του αρμάνικου έθνους δίχως κράτος το καθεστώς του μόνιμου Παρατηρητή στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης

- υλοποίηση της «μη δεσμευτικής» Σύστασης (1333/1997) της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά «με τη γλώσσα και τον πολιτισμό των Αρωμούνων» από την Ελλάδα και τις άλλες βαλκανικές χώρες όπου ζουν οι «Αρμάνοι ή Μακεδοναρμάνοι».

Η βλάχικη μειονότητα στην Ελλάδα είναι γεγονός. Πολλοί είναι οι Βλάχοι οι οποίοι ως πολίτες διαφόρων κρατών, κυρίως στα Βαλκάνια, έχουν την συνείδηση του κράτους όπου ζούνε, αλλά πολλοί είναι και αυτοί οι οποίοι έχουν ξεχωριστή βλάχικη εθνική συνείδηση. Η βλάχικη γλώσσα ομιλείται από μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού των Βαλκανίων και αποτελεί ξεχωριστή γλώσσα. Στα περισσότερα κράτη είναι αναγνωρισμένοι (όπως στη Δημ.Μακεδονίας). Στη χώρα μας όμως, επικρατεί ότι και για τις άλλες μειονότητες. Είναι «ανύπαρκτοι» ως άτομα με διαφορετική εθνική συνείδηση, αντί της ελληνικής. Και όμως, στην Ελλάδα υπάρχουν και Βλάχοι με βλάχικη εθνική συνείδηση, οι οποίοι δεν αντιμετωπίζουν την γλώσσα τους ως κάτι το «χωριάτικο», αλλά ως πλούτο τους και σημείο της ιστορίας τους.

δεν επιτρέπονται τα σχόλια.

Κατηγορίες

Ευχαριστούμε θερμά τους Μακεδόνες οικονομικούς μας μετανάστες σε Αυστραλία, Καναδά και δυτική Ευρώπη, όπως και τους φίλους μας απ’ όλα τα μέρη της Ελλάδας, για την οικονομική στήριξη της έκδοσης της Нова Зора. Благодариме - Μπλαγκοντάριμε


ALPHA BANK

Account 852 00 2101 031390

IBAN: GR47 0140 8520 8520 0210 1031 390

BIC: CRBAGRAA

Μηνιαίες Εκδόσεις

Македонска Ризница
  • ,ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΩΝ
    РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ПРЕТХОДНИ БРОЕВИ
  • 2016 (147)
  • 2015 (416)
  • 2014 (404)
  • 2013 (377)
  • 2012 (372)
  • 2011 (323)
  • 2010 (202)