ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ – ΤΟΤΕ ΥΠΑΡΚΤΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ «ΑΝΥΠΑΡΚΤΗ»

Στο προηγούμενο τεύχος παρουσιάστηκε συμβολαιογραφικό έγγραφο, συμβολαιογράφου Έδεσσας, όπου στην ουσία αναγνωριζόταν η μακεδόνικη γλώσσα. Στο τεύχος αυτό παρουσιάζεται συμβολαιογραφικό έγγραφο, συμβολαιογράφου Φλώρινας, όπου επίσης αναφέρεται στη μακεδόνικη γλώσσα.

Το έγγραφο συστάθηκε από τον συμβολαιογράφο Φλώρινας, Αναστάσιο Χ. Χατζηχρίστο, στις 18.04.1930 και επιβεβαιώνει δανεισμό χρημάτων μεταξύ δύο κατοίκων του νομού Φλώρινας.

Από την σειρά 9 εώς και την σειρά 16 του κειμένου αναφέρεται το εξής:

«….ενεφανίσθησαν οι γνωστοί μου και μη εξαιρετέοι αφ’ ενός ο Νικόλαος Κωνσταντίνου Τσάπανος έμπορος κάτοικος Φλωρίνης και αφ’ ετέρου ο Τραγιανός Κωνσταντίνου Τσάφκας γεωργός κάτοικος Παπαγιάννης δι’ον αγνοούντα την Ελληνικήν και ομιλούντα την Μακεδονικήν προσέλαβαν ως διερμηνέα τον γνωστόν μοι και μή εξαιρετέον Θεόδωρον Ιωάννου Προδάνου τυπογράφον κάτοικον Φλωρίνης ον όρκισα επί του Ιερού Eυαγγελίου δια την πιστήν εκπλήρωσιν του έργου του διερμηνέως και ούτω συνωμολόγησαν τα εξής….»

(το έγγραφο στάλθηκε στη Νοβα Ζόρα από τον κάτοχό του, κάτοικο Παπαγιάννης-Попожани, ο οποίος διαμένει στο εξωτερικό).

δεν επιτρέπονται τα σχόλια.

Κατηγορίες

Ευχαριστούμε θερμά τους Μακεδόνες οικονομικούς μας μετανάστες σε Αυστραλία, Καναδά και δυτική Ευρώπη, όπως και τους φίλους μας απ’ όλα τα μέρη της Ελλάδας, για την οικονομική στήριξη της έκδοσης της Нова Зора. Благодариме - Μπλαγκοντάριμε


ALPHA BANK

Account 852 00 2101 031390

IBAN: GR47 0140 8520 8520 0210 1031 390

BIC: CRBAGRAA

Μηνιαίες Εκδόσεις

Македонска Ризница
  • ,ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΩΝ
    РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ПРЕТХОДНИ БРОЕВИ
  • 2016 (147)
  • 2015 (416)
  • 2014 (404)
  • 2013 (377)
  • 2012 (372)
  • 2011 (323)
  • 2010 (202)