ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Το έγγραφο αυτό είναι μια συμβολαιογραφική πράξη διανομής, όπου μεταξύ των άλλων, το έτος 1923, ο συμβολαιογράφος επιβεβαιώνει ότι οι περισσότεροι συμμετάσχοντες στην πράξη αυτή, κάτοικοι του χωριού Јаворјани-Γιαβόριανι (σήμερα Πλατάνη Εδέσσας)και της γύρω περιοχής Έδεσσας, δεν γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα αλλά μόνο την μακεδόνικη!!! (σειρά 31 του εγγράφου). Για το λόγο αυτό ζητά την παρουσία διερμηνέα, για να μεταφράζει από την ελληνική γλώσσα στη μακεδόνικη γλώσσα (σειρά 35 του εγγράφου). Επίσης τα ονόματα των χωριών όπως Γιαβόριανι και Ποντ (σήμερα Φλαμουριά), αρκετά από τα ονόματα των συμμετασχόντων, όπως και όλα τα τοπονύμια που αναφέρονται στο έγγραφο είναι στα μακεδόνικα.

Περισσότερα λόγια είναι περιττά !!!

НОТАРСКИ АКТ СО ПРЕВЕДУВАЊЕ НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

Овој документ е еден нотарски акт во врска со имот, каде меѓу друго, во 1923 година, нотарот потврдува дека повеќето учесници на расправијата, жители на воденското село Јаворјани (денес Платани) и на пошироката воденска област, не го познаваат грчкиот јазик туку само македонскиот (ред 31 од документот). Поради таа причина бара присуство на преведувач, кој ќе преведува од грчки на македонски јазик (ред 35 од документот). Исто така имињата на селата како Јаворјани и Под (денес Фламурја), доста од имињата на учесниците, како и сите топоними кои се спомнуваат во документот, се на македонски јазик, но со грчко писмо.

Повеќе зборови се непотребни !


δεν επιτρέπονται τα σχόλια.

Κατηγορίες

Ευχαριστούμε θερμά τους Μακεδόνες οικονομικούς μας μετανάστες σε Αυστραλία, Καναδά και δυτική Ευρώπη, όπως και τους φίλους μας απ’ όλα τα μέρη της Ελλάδας, για την οικονομική στήριξη της έκδοσης της Нова Зора. Благодариме - Μπλαγκοντάριμε


ALPHA BANK

Account 852 00 2101 031390

IBAN: GR47 0140 8520 8520 0210 1031 390

BIC: CRBAGRAA

Μηνιαίες Εκδόσεις

Македонска Ризница
  • ,ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΩΝ
    РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ПРЕТХОДНИ БРОЕВИ
  • 2016 (147)
  • 2015 (416)
  • 2014 (404)
  • 2013 (377)
  • 2012 (372)
  • 2011 (323)
  • 2010 (202)