СТАРА ПРИКАЗНА МАКЕДОНСКОТО ПРАШАЊЕ И УШТЕ ПОСТАРИ ОБИДИТЕ ЗА ПОГРЧУВАЊЕ НА МАКЕДОНЦИТЕ ΠΑΛΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

Εγώ ο κληρονόμων των πουλιών
πρέπει και με σπασμένα φτερά
να πετάξω.
ΜΙΛΤΟΣ ΣΑΧΤΟΥΡΗΣ


Μετά την κατάληψη της Μακεδονίας από τους Οθωμανούς, οι γηγενείς πληθυσμοί, δηλαδή οι Μακεδόνες, αποθούνται σε άγονες, κυρίως ορεινές περιοχές. Στην περιοχή του Λέριν/Φλώρινας, γόνιμο μέρος είναι η καλλιεργούμενη πελαγονική πεδιάδα. Η πεδιάδα αυτή περνάει στην κυριαρχία των Μουσουλμάνων και οι ντόπιοι πληθυσμοί εκτοπίζονται στους ορεινούς όγκους κυκλικά.

Η Μακεδόνικη Επανάσταση του Ίλιντεν (Илинден) το 1903, που στόχο είχε τη βίαια αποπομπή των κατακτητών, δεν ευδοκίμησε. Η ολιγόχρονη κυβέρνηση του Κρούσσεβο (Крушево) ήταν μια αστραπή στην σκοτεινή περίοδο εκατοντάδων ετών, από τους βυζαντινούς χρόνους μέχρι και το 1912.

Οι Βαλκανικοί Πολέμοι και στην συνέχεια ο Α Παγκόσμιος Πόλεμος άλλαξαν το γεωγραφικό χάρτη. Οι ντόπιοι πληθυσμοί, κυρίως Μακεδόνες, αρχίζουν κι αγοράζουν κτήματα από τους Τούρκους κατακτητές που ήταν «ιδιοκτήτες» όλων των εδαφών που περιήλθαν σ’αυτούς ως λεία πολέμου. Έτσι αρκετοί Μακεδόνες βρέθηκαν ιδιοκτήτες κτημάτων με συμβόλαια (тапии) υπογεγραμμένα στη Μπίτολα (Битола).

Η Ε.Α.Π. (Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων) και η Εθνική Τράπεζα μετά το 1922, αντιμετώπιζαν προβλήματα, ενώ οι Μακεδόνες πάση θυσία προσπαθούσαν να διατηρήσουν ότι αγόρασαν από τους Τούρκους Μπέηδες. Η Ελληνική Πολιτεία βρίσκεται προ διλήμματος: να ακυρώσει όλες τις αγοραπωλησίες, αδικώντας τους αγοραστές και καλλιεργώντας εξ αντικειμένου μια διαφορετική συμπεριφορά έναντι κάποιων που είχαν μια διαφορετική εθνική συνείδηση από την ελληνική ή θα έπρεπε να αγκαλιάσει και να χαϊδέψει τους πληθυσμούς αυτούς και να τους εξελληνίσει;

Εδώ αξίζει να αμαφερθούμε στις συμβουλές των ειδικών της εποχής εκείνης και ένας από αυτούς ήταν ο Κ.Δ.Καραβίδας [ο Κ.Δ.Καραβίδας (1890-1973) υπηρέτησε στη Γενική Διοίκηση Μακεδονίας (το μετέπειτα Υπουργείο Β.Ελλάδος), στο Υπουργείο Εξωτερικών στην Υπηρεσία Επικοισμού Β.Ελλάδος και στην συνέχεια στην Αγροτική Τράπεζα] ο οποίος λέει ευθαρσώς τι πρέπει να γίνει και μάλιστα το 1927, πράγμα που σημαίνει ότι το Μακεδόνικο Ζήτημα υπήρχε από τότε. Ο ανώτερος κρατικός υπάλληλος από τους υπεύθυνους για τη Μακεδονία, Καραβίδας, σε συνταχθέν απ’ αυτόν υπόμνημα για την περιοχή της Φλώρινας, θέτει δύο ερωτήματα στα οποία προτείνει λύση.

 • Πώς θα ικανοποιηθεί το δίκαιο οικονομικό και κοινωνικό αίτημα των εντοπίων ν’ αποκατάσταθούν αποκτώντας δική τους γη ή να κατοχυρωθούν όσοι είχαν αποκτήσει με αγορά από τους Τούρκους;
 • Πού προσκρούει ο μελλοντικός εξελληνισμός των εντοπίων (γιατί άραγε να εξελληνιστούν, αφού σύμφωνα με την επίσημη άποψη της Ελληνικής Πολιτείας ήταν Έλληνες;) και ποιός ο μηχανισμός, με τον οποίο αν επιμένουν θα καταφέρουν να εκριζώσουν τις ετσίες αυτές στη χώρα μας;

Και να τι προτείνει ο μελετητής και σύμβουλος της Πολιτείας.

 • Η συνεκτική δύναμη που διατηρεί τις οικογένειες και συνεχίζεται η γλώσσα και η παράδοση και συντηρεί τη διαφορετικότητα, είναι ο τύπος της οικογενειακής και οικονομικής συγκρότησης που είναι η πατριά (задруга).  Ο τύπος αυτός της πατριαρχικής οικογένειας με δεδομένο ότι η απασχόλησή της είναι αγροτική πλεονεκτεί κι αυτό γιατί: α) Τα πολλά εργατικά χέρια είναι απαραίτητα στην αγροτική παραγωγή και αν αυτά ανήκουν στην οικογένεια, τότε η εργασία είναι φτηνή. Δεδομένου ότι μια πατριά διαθέτει από 20 εώς 60 μέλη, η κατάλληλη διανομή των μελών μπορεί να καλύψει και να διεκπεραιώσει τις γεωργικές, τις κτηνοτροφικές και τις οικοτεχνικές ανάγκες. Η κάθε πατριά αποτελεί ένα ασυναγώνιστο και αποτελεσματικό συνεργείο για όλες τις αγροτικές ασχολίες. β) Η ομαδική διαβίωση και η χωρίς φυγόκεντρες βλέψεις των μελών της, που κάνουν οι πατριές, πετυχαίνουν τη διατήρηση, τον εμπλουτισμό και τη μετάδοση της όλης νοοτροπίας και παράδοσης από πατέρα σε γιο, από μητέρα σε κόρη κι έτσι διατηρείται η συνοχή της οικογένειας.  γ) Η παράδοση που θέλει οι νεότεροι με τις οδηγίες των μεγαλυτέρων να μοιράζονται τις δουλείες και να ειδικεύονται όλο και περισσότερο σ’ αυτές. Συνεπώς η πατριά να γίνεται παραγωγικότερη και ισχυρότερη. Σε ένα τέτοιο οικογενειακό, οικονομικό και κοινωνικό τύπο οργάνωσης της οικογένειας (πατριά), οι εξωτερικές επιδράσεις είναι αναποτελεσματικές κι έτσι το δημοτικό σχολείο τίποτα δεν αλλάζει από τη νοοτροπία των μελών της, που μένουν προσκολλημένα στις παραδόσεις και στη νοοτροπία της πατριάς. … «πρέπει να πλήξωμεν ευθέως» γράφει ο Κ.Δ.Καραβίδας, «εις το κέντρον του τον μηχανισμόν της πατριαρχικής σύνθετου γεωργοκτηνοτροφικής οικογένειας και όχι τα καθ’έκαστον μέλη αυτής, άτινα αντιθέτως δέον να δικαιώσωμεν και να υποστηρίξωμεν οικονομικώς αλλά επι άλλης κατευθύνσεως και επι πάση άλλης βάσεως, εντός δε βεβαίως του κύκλου των γεωργοκτηνοτροφικών επαγγελμάτων».   Για να πληγεί η πατριαρχική αυτή οικογένεια πρέπει: α) Να μην αναγνωρίσωμε ως νόμιμες τις αγορές που πραγματοποίησαν στα χωριά τους και κοντά στα σύνορα. β) Συγχρόνως να πάρουμε μέτρα κοινωνικής προστασίας για όσους δεν έχουν δική τους γη. Πρέπει να αποσπάσουμε τους ισχυρούς οικογενειακούς κορμούς επιλέγοντας ζευγάρια της οικογένειας και παραχωρώντας γεωργική γη και να τους μετακινήσουμε νοτιότερα, δηλαδή μακριά από το χωριό τους και την οικογένειά τους, γι’αυτό η γη που θα τους παραχωρηθεί να είναι γόνιμη, να τους δοθούν δάνεια, ζευγάρια υποζυγίων και γεωργικά εργαλεία. Οι νέες αυτές οικογένειες που θα μετακινούνται νοτιότερα, εύκολα θα εξελληνίζονται. Η εγκατάλειψη νέων ζευγαριών στη φτώχεια και την ανέχεια θα έχει ως αποτέλεσμα να μεταναστεύουν (Αμερική, Αυστραλία) όπου και υπάρχουν ισχυρές σλαβικές εστίες προπαγάνδας και όταν επανέλθουν στην πατρίδα, θα είναι στοιχεία φανατισμένα και αντιδραστικά.

Ιδού και το υστερόγραφο του υπομνήματος του Κ.Δ.Καραβίδα (ΑΓΡΟΤΙΚΑ εκδ.ΠΑΠΑΖΗΣΗ, σελ.298-307)

ΑΙΓΑΙΑΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ

δεν επιτρέπονται τα σχόλια.

Κατηγορίες

Ευχαριστούμε θερμά τους Μακεδόνες οικονομικούς μας μετανάστες σε Αυστραλία, Καναδά και δυτική Ευρώπη, όπως και τους φίλους μας απ’ όλα τα μέρη της Ελλάδας, για την οικονομική στήριξη της έκδοσης της Нова Зора. Благодариме - Μπλαγκοντάριμε


ALPHA BANK

Account 852 00 2101 031390

IBAN: GR47 0140 8520 8520 0210 1031 390

BIC: CRBAGRAA

Μηνιαίες Εκδόσεις

Македонска Ризница
 • ,ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΩΝ
  РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ПРЕТХОДНИ БРОЕВИ
 • 2016 (147)
 • 2015 (416)
 • 2014 (404)
 • 2013 (377)
 • 2012 (372)
 • 2011 (323)
 • 2010 (202)