Μέσο για διάλογο Χαβιέρ Μασίας Πρόεδρος του CMC

Το Κέντρο Mauritse Coppieters έχει συσταθεί από οργανώσεις οι οποίες εκπροσωπούν τα διάφορα έθνη της ηπείρου μας. Ιδρύθηκε το 2007, με σκοπό να προστατεύει, με την οικονομική βοήθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα πολιτικά δικαιώματα των μη αναγνωρισμένων λαών και να αγωνίζεται για τον σεβασμό της γλωσσικής και πολιτιστικής ποικιλότητας και διαφορετικότητας στις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πεπεισμένοι ότι η αποδοχή του τοπικού και εθνικού πλουραλισμού κάνει πιο πλούσιες τις δημοκρατίες μας, εκτιμούμε πως ο διάλογος είναι το βασικό όργανο για την παρουσίαση των διαφόρων γνώμεων, για την προώθηση της ισοτιμίας και της αλληλοαναγνώρισης μεταξύ των διαφορετικών πολιτισμών και εθνών.  Ξεκινώντας από αυτές τις προϋποθέσεις, εκτιμούμε πως το δίγλωσσο λεξικό με θαυμάσιο τρόπο, συμβολίζει την πολιτιστική συνεργασία για την οποία αγωνιζόμαστε: οι γλώσσες, πραγματική έκφραση της ταυτότητας του λαού, εμφανίζονται σ’αυτά τα βιβλία σε ισότιμη βάση για να διευκολύνουν την κατανόηση. Ο λόγος μου γραμμένος στη δική σου γλώσσα. Οι ιδέες σου εκφρασμένες στη δική μου γλώσσα. Μ’ αυτόν τον τρόπο, το λεξικό μεταμορφώνεται σε προνομιακό εργαλείο κατανόησης και διαλόγου: αμοιβαιότητα σε πλέον σαφής μορφή.

Για το λόγο αυτό, δεν πρέπει να παραξενεύει το γεγονός ότι με μεγάλο ενθουσιασμό αποφασίσαμε να υποστηρίξουμε την πρωτοβουλία της Στέγης Μακεδονικού Πολιτισμού, σχετικά με την προετοιμασία και την έκδοση του πρώτου ελληνο-μακεδόνικου λεξικού, το οποίο επιθυμούμε να συμβάλει στην ομαλοποίηση των σχέσεων των δύο λαών, να ωθήσει τον σεβασμό των γλωσσών και των ομιλούντων αυτών, να  δώσει αξία στη μακεδόνικη γλώσσα εκεί όπου είναι μειονοτική, να ενθαρρύνει την διδασκαλία του στα πλαίσια του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και να συμβάλει στην ανάπτυξη επιτυχημένων ανταλλαγών σε πολιτιστικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο.
λαμβάνοντας υπ’όψη ότι η σκέψη εκφράζεται μέσω των λέξεων και της αλληλεγγύης, η πολιτική ή οι επιχειρήσεις, έχουν την ανάγκη της συζήτησης. Επειδή η γλώσσα είναι αναγκαία δημιουργία κάθε εθνικού πολιτισμού, πιστεύουμε ότι με την προώθηση της χρήσης του και με την ανάπτυξη σε όλους τους τύπους έκφρασης – ιδιωτικούς και δημόσιους, καλλιτεχνικούς, κοινωνικούς ή ακαδημαϊκούς, θα συμβάλουμε στην οικοδόμηση νέων πραγματικοτήτων με μεγαλύτερη δυνατότητα ολοκλήρωσης.Για να μπορούν οι πλουραλιστικές κοινωνίες και οργανισμοί να λειτουργούν καλά, χρειάζεται η επιθυμία αλληλοκατανόησης και αλληλοσεβασμού της διαφορετικότητας. Αυτό το λεξικό θα επιτύχει τον σκοπό του εάν συμβάλει στο πλησίασμα και την αλληλοαναγνώριση των ομιλούντων των δύο γλωσσών, του ελληνικού και του μακεδόνικου λαού.

Βρυξέλλες, 22 Ιουνίου 2011

δεν επιτρέπονται τα σχόλια.

Κατηγορίες

Ευχαριστούμε θερμά τους Μακεδόνες οικονομικούς μας μετανάστες σε Αυστραλία, Καναδά και δυτική Ευρώπη, όπως και τους φίλους μας απ’ όλα τα μέρη της Ελλάδας, για την οικονομική στήριξη της έκδοσης της Нова Зора. Благодариме - Μπλαγκοντάριμε


ALPHA BANK

Account 852 00 2101 031390

IBAN: GR47 0140 8520 8520 0210 1031 390

BIC: CRBAGRAA

Μηνιαίες Εκδόσεις

Македонска Ризница
  • ,ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΩΝ
    РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ПРЕТХОДНИ БРОЕВИ
  • 2016 (147)
  • 2015 (416)
  • 2014 (404)
  • 2013 (377)
  • 2012 (372)
  • 2011 (323)
  • 2010 (202)