ИМА ВОДА ? ИМА И СЕЛО !

ΘΕΜΑ: ΥΔΡΕΥΣΗ ΕΝΤΕΚΑ ΧΩΡΙΩΝ ΤΟΥ ЛЕРИНСКО – ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Μεγάλο το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν τα χωριά της βορειοανατολικής πλευράς του νομού Φλώρινας-Лерин, σχετικά με την ύδρευση και το πόσιμο νερό που καταναλώνουν.

Η πρώτη συνιστώσα του προβλήματος, είναι οι συνεχείς διακοπές του συστήματος ύδρευσης, κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες, με αποτέλεσμα, εκτός της ανεπαρκούς τροφοδότησης των αναγκών των κατοίκων, τον μεγάλο κίνδυνο για την υγεία τους λόγω των αναρωφήσεων που ακολουθούν και την μεγάλη πιθανότητα μίξης του πόσιμου νερού με τα ακάθαρτα νερά των υπονόμων.

Η περιοχή είναι γεμάτη με ανοιχτά ορυχεία λιγνίτη και αυτό επιβαρύνει ακόμα περισσότερο το όλο πρόβλημα.

Η δεύτερη συνιστώσα του προβλήματος, αποτελείται από την άθλια κατάσταση της πηγής ύδρευσης ης περιοχής, δηλαδή του ποταμού Стара Река-Στάρα Ρέκα (Γεροπόταμος) και τα 9 χιλιόμετρα ροής του, χωρίς κανένα προστατευτικό μέτρο.

Οι κάτοικοι της περιοχής, ευαισθητοποιημένοι και άκρως ανήσυχοι για το σοβαρό αυτό θέμα, ίδρυσαν Σύλλογο Πληττομένων και εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, προσπαθούν να επιδείξουν το πρόβλημα στις αρχές, μέσω μελετών άλλα και διαμαρτυριών και προτείνουν διάφορες λύσεις. Τα μέτρα που μέχρι σήμερα έχουν παρθεί από τις τοπικές αρχές, ήταν η κατα έκτακτα διαστήματα υπερχλωρίωση του πόσιμου νερού. Τίποτα άλλο.

Σύμφωνα με μελέτες του προαναφερόμενου συλλόγου, η κατάσταση και τα μέτρα που προτείνουν, έχουν ως εξής:

Το υπάρχον σύστημα ύδρευσης, καλύπτει τα χωριά Крушоради-Κρουσσόραντι (Αχλάδα), Сетина-Σέτινα (Σκοπός), Овчарани-Οβτσσάρανι (Μελίτη), Неокази-Νεόκαζι (Νεοχωράκι), Врбени-Β’ρμπενι (Ιτέα), Пополжани-Ποπόλζζανι (Παπαγιάννη), Петораци-Πετόρατσι (Τριπόταμος), Борешница-Μπορέσσνιτσα (Παλαίστρα), Росен-Ρόσεν (Σιταριά), Баница-Μπάνιτσα (Βεύη) και Забрдени-Ζαμπ’ρντενι (Λόφοι).

Όπως προαναφέρθηκε, η ύδρευση γίνεται από τον ποταμό Стара Река-Στάρα Ρέκα (Γεροπόταμος), ο οποίος παραμένει απροστάτευτος, καθ’όλο το μήκος της ροής του και από εκεί πίνουν νερό άνω των 10.000 κατοίκων. Απροστάτευτος από κάθε είδους εισβολή ζώων και ανθρώπων, από χιονοδρόμους, κυνηγούς, ψαράδες, οχήματα κ.α. Οι εστίες μόλυνσης είναι πολλές. Βοσκή κτηνοτροφικών ζώων παραπλήσια του ποταμού, παρουσία άγριων ζώων, αφύλακτες διαβάσεις από όπου περνούν χιλιάδες αυτοκίνητα, ανακατεύοντας λάσπη και νερό όπου καταλήγουν στο κεντρικό ποτάμι. Ψοφίμια, κλαδιά, λάσπες, φύλλα, κοπριές, όξινη βροχή κ.α.

Για το όλο θέμα έχει γίνει μεγάλος αριθμός μελετών, συμβουλευτικών συζητήσεων και συναντήσεων, πολλές αιτήσεις προς τις τοπικές και κεντρικές αρχές, προσκομίζοντας σ’αυτές, πολλά αποδεικτικά στοιχεία ερευνών και δειγμάτων, χημικών και μεταλευτικών-γεωλογικών, από διακεκριμένους καθηγητές και γιατρούς, αλλά δυστυχώς, λύση δεν δόθηκε ακόμα.

Οι λύσεις, οι οποίες οι κάτοικοι και ο Σύλλογος Πληττομένων προτείνουν, είναι πολλές και σχετικά μικρού κόστους για ένα τόσο σοβαρό θέμα.

Καταρχήν, προτείνουν το κλείσιμο όλων των δημοσίων και ιδιωτικών πηγαδιών, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν πηγές μόλυνσης του νερού. Επίσης προτείνουν στο Δήμο Φλώρινας-Лерин και στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, να εξετάσουν τις δυνατότητες και την ποιότητα νερού του Καϊμάκτσσαλαν (για το οποίο ενδέχεται να υπάρχουν κοιτάσματα ουρανίου) ή του φράγματος της Παπαδιάς (του οποίου όμως το νερό περιέχει αμιαντογενής προέλευσης υλικό και η ποιότητά του επιβαρύνεται από την όξινη βροχή και την συμπαράσυρση λασπών και κοπριών) ή να δοθεί λύση μέσω του φράγματος της Τριανταφυλλιάς (Лаген-Λάγκεν) ή από το υπο κατασκευή φράγμα του Τροπαιούχου (Маала-Μάαλα).

Η κύρια όμως πρόταση και η πλέον πραγματοποιήσιμη, είναι η χρησιμοποίηση του ρέματος Малкочица-Μαλκότσσιτσα, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση μόνο 4 χιλιομέτρων και το οποίο από μόνο του μπορεί να προσφέρει κατάλληλη ύδρευση της περιοχής για τουλάχιστον ενιά μήνες το χρόνο. Με εμπλουτισμό του ρέματος αυτού από άλλες διαθέσιμες πηγές και με περίφραξη της περιοχής για καλύτερη φύλαξη του, το θέμα του επικίνδυνου νερού, θα αποτελεί πλέον παρελθόν.

Τόσα χρόνια, οι τοπικές αρχές δεν κάτάφεραν ή δεν θέλησαν να καταφέρουν τίποτα το αξιόλογο για την περιοχή. Δεν αντιμετώπισαν την ανεργία, δεν εναντιώθηκαν στην καταστροφική πολιτική των Αθηνων σχετικά με το «μακεδονικό ζήτημα», με αποτέλεσμα να ερημώσει η αγορά της περιοχής, δεν κατάφεραν να σχεδιάσουν συνοριακή πολιτική εμπορίου και ανάπτυξης, δεν κατάφεραν ούτε το … τρένο να κρατήσουν. Να μην πει ο τοπικός πληθυσμός και το νερό.. νεράκι.

δεν επιτρέπονται τα σχόλια.

Κατηγορίες

Ευχαριστούμε θερμά τους Μακεδόνες οικονομικούς μας μετανάστες σε Αυστραλία, Καναδά και δυτική Ευρώπη, όπως και τους φίλους μας απ’ όλα τα μέρη της Ελλάδας, για την οικονομική στήριξη της έκδοσης της Нова Зора. Благодариме - Μπλαγκοντάριμε


ALPHA BANK

Account 852 00 2101 031390

IBAN: GR47 0140 8520 8520 0210 1031 390

BIC: CRBAGRAA

Μηνιαίες Εκδόσεις

Македонска Ризница
  • ,ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΩΝ
    РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ПРЕТХОДНИ БРОЕВИ
  • 2016 (147)
  • 2015 (416)
  • 2014 (404)
  • 2013 (377)
  • 2012 (372)
  • 2011 (323)
  • 2010 (202)