ΜΗΤΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ

Οι κάτοικοι του νομού Φλώρινας το 1954, στα έντυπα που συμπλήρωναν για την έκδοση προσωπικών εγγράφων, ληξιαρχικών πράξεων γέννησης, γάμου, θανάτου, ανέφεραν ότι η μητρική τους γλώσσα, όπως και η γλώσσα των γονέων τους, είναι η μακεδόνικη. Επίσης μέρος του πληθυσμού ανέφερε ως μητρική γλώσσα τη βλάχικη, την αλβανική, τη λαζική κτλ. αυτό το επιβεβαιώνει και αναφέρει η Διοίκηση και ο Νομάρχης του νομού Φλώρινας, ο οποίος σε συμφωνία με τα «εθνικά ιδεώδη» του κράτους, διατάσει όλους τους ληξίαρχους και υπαλλήλους να συμπληρώνουν στο τμήμα της γλώσσας, μόνο την ελληνική. Εκτός των ληξιάρχων, το έγγραφο αυτό είχε σταλεί και στα Υπουργεία Εσωτερικών και Εξωτερικών. Αριθμός εγγράφου 139. Ημερομηνία έκδοσης 11 Μαρτίου 1954 Φλώρινα. Υπογράφει ο Νομάρχης Κ.Τουσίλδης.

δεν επιτρέπονται τα σχόλια.

Κατηγορίες

Ευχαριστούμε θερμά τους Μακεδόνες οικονομικούς μας μετανάστες σε Αυστραλία, Καναδά και δυτική Ευρώπη, όπως και τους φίλους μας απ’ όλα τα μέρη της Ελλάδας, για την οικονομική στήριξη της έκδοσης της Нова Зора. Благодариме - Μπλαγκοντάριμε


ALPHA BANK

Account 852 00 2101 031390

IBAN: GR47 0140 8520 8520 0210 1031 390

BIC: CRBAGRAA

Μηνιαίες Εκδόσεις

Македонска Ризница
  • ,ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΩΝ
    РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ПРЕТХОДНИ БРОЕВИ
  • 2016 (147)
  • 2015 (416)
  • 2014 (404)
  • 2013 (377)
  • 2012 (372)
  • 2011 (323)
  • 2010 (202)