ΔΕΝΤΡΟ ΧΩΡΙΣ ΡΙΖΕΣ ΑΞΙΖΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΚΑΨΙΜΟ

Είναι πολύ λυπηρό όταν βλέπεις ανθρώπους να προσπαθούν να είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που στην ουσία είναι. Εννοώ ένα μέρος των Μακεδόνων της Ελλάδας. Πολλοί από αυτούς θέλουν να αποτάξουν τη Μακεδονικότητά τους, αλλά αυτό εκτός από δύσκολο, είναι πολλές φορές και κωμικό.

Λυπηρό είναι επίσης και το γεγονός πως μετά από τα πολύχρονα μέτρα των αρχών προς αφομοίωση των Μακεδόνων, πολλοί είναι αυτοί που αισθάνονται μετέωροι. Δέντρα χωρίς ρίζες.

Είμαστε Μακεντόντσι, Μακεντόνκι και Μακεντόντσσινια και δεν πρέπει να ντρεπόμαστε γι’αυτό. Πρέπει να είμαστε περήφανοι. Μόνο έτσι θα προοδέψουμε και θα μεγαλώσουμε απογόνους με σταθερό χαρακτήρα, οι οποίοι θα ξέρουν που πατούν και πως να προχωρήσουν μπροστά.

Παρακάτω σας παραθέτω, στα μακεδόνικα και στα ελληνικά, μια σκέψη του Παράκελσου, Ελβετού επιστήμονα του 15ου αιώνα. Μέσα σε λίγες λέξεις καταφέρνει να πει τόσα πολλά.

«Тој што не знае ништо, ништо не сака.

Παράκελσος

Тој што не умее ништо, ништо не разбира.

Тој што не разбира ништо, безвреден е.

Но тој што разбира, тој и сака, и забележува,

и гледа… Секој којшто мисли дека сите овошки

зреат во исто време со јагодата,

не знае ништо за грозјето».

Парацелзус

«Αυτός που δεν ξέρει τίποτα, τίποτα δεν επιθυμεί.

Αυτός που δεν γνωρίζει τίποτα, τίποτα δεν καταλαβαίνει.

Αυτός που δεν καταλαβαίνει τίποτα, δεν έχει αξία.

Αλλά, αυτός που καταλαβαίνει, αυτός και επιθυμεί, και παρατηρεί,

και βλέπει… Όποιος νομίζει ότι όλα τα φρούτα

ωριμάζουν την ίδια εποχή με τη φράουλα,

δεν ξέρει τίποτα για το σταφύλλι».

Παράκελσος

Μακέντονκα

δεν επιτρέπονται τα σχόλια.

Κατηγορίες

Ευχαριστούμε θερμά τους Μακεδόνες οικονομικούς μας μετανάστες σε Αυστραλία, Καναδά και δυτική Ευρώπη, όπως και τους φίλους μας απ’ όλα τα μέρη της Ελλάδας, για την οικονομική στήριξη της έκδοσης της Нова Зора. Благодариме - Μπλαγκοντάριμε


ALPHA BANK

Account 852 00 2101 031390

IBAN: GR47 0140 8520 8520 0210 1031 390

BIC: CRBAGRAA

Μηνιαίες Εκδόσεις

Македонска Ризница
  • ,ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΩΝ
    РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ПРЕТХОДНИ БРОЕВИ
  • 2016 (147)
  • 2015 (416)
  • 2014 (404)
  • 2013 (377)
  • 2012 (372)
  • 2011 (323)
  • 2010 (202)