ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ – Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ

Στις αυτοδιοικητικές εκλογές που πραγματοποιήθηκαν σε δύο γύρους, 7 και 14 Νοεμβρίου 2010, πραγματικός νικητής της κάλπης αναδείχθηκε κυρίως το κόμμα της «αποχής». Δεν είναι τυχαίο ότι αντικατοπτρίζεται η «αδυναμία» ενεργής συμμετοχής στα πολιτικά πράγματα μεγάλου τμήματος των πολιτών της χώρας μας.

Οι «θριαμβολογίες» κομματικών ηγεσιών των κοινοβουλευτικών κομμάτων, επαναλαμβάνουν την μεταφορά-συνέχεια των στείρων κομματικών αντιπαραθέσεων κατά την προεκλογική περίοδο, στο μετα-εκλογικό πολιτικό τοπίο μετά τα αποτελέσματα. Είναι φυσική συνέχεια μιας κατάστασης χώρας και κοινωνίας σε πολιτικό «κώμα» λόγο της πολιτικής ρουσφετολογικής «διαπαιδαγώγησης» διαχρονικά, της απαρχής της σοβαρής οικονομικής κρίσης και της  ελλειπέστατης ενημέρωσης, συζήτησης, διαλόγου σχετικά με τον νέο νόμο «Καλλικράτης».

Επίσης νίκησε η «αποχή» γιατί δεν υπήρχε σχεδόν κατά κανόνα η εναλλακτική πολιτική πρόταση, με ανεξάρτητες λίστες υποψηφίων μακριά από τα κοινοβουλευτικά κόμματα, σχετικά με αυτοδιοικητικές ανεξάρτητες λογικές τόσο από  την κεντρική εξουσία τόσο και από την κομματική κηδεμόνευση, αλλά κυρίως γιατί συμμετείχαν λίστες υποψηφίων καθεστωτικών κοινοβουλευτικών κομμάτων.

Συνήθως οι εξαιρέσεις επιβεβαιώνουν τον κανόνα και για αυτό δεν είναι τυχαίο ότι στους δύο μεγάλους Δήμους της χώρας, στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη, «επιβραβεύθηκαν» οι υποψήφιοι Γ. Καμίνης και Ι. Μπουτάρης που εξέπεμψαν κατά την διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, από την μία περισσότερο ανεξάρτητες λογικές-θέσεις από τα καθεστωτικά κοινοβουλευτικά κόμματα και από την άλλη κυρίως λόγου της θετικής πολιτικής σκέψης και πρακτικής των δύο υποψηφίων τα προηγούμενα χρόνια.

Η Ε.Ε.Σ.-Ουράνιο Τόξο, δεν συμμετείχε στις αυτοδιοικητικές εκλογές ως κόμμα με δικές του λίστες, αλλά προσπάθησε στα πλαίσια που περιγράφονται στο προεκλογική πολιτική ανακοίνωση στις 26.10.2010* να καλέσει τα μέλη και τους συμπαθούντες του κόμματος να

«…ψηφίζουν άτομα-προσωπικότητες που συμμετέχουν σε οποιαδήποτε λίστα υποψηφίων με βάση τα κριτήρια που καθορίζει η πολιτική ιδεολογία-στάση του Ουράνιου Τόξου όλα αυτά τα χρόνια… Υπό αυτά τα πλαίσια από την μία είναι σημαντική η ηθική ακεραιότητα οποιουδήποτε υποψηφίου για να ψηφισθεί και να συμμετέχει στα κοινά. Από την άλλη δε βασική προϋπόθεση για να ψηφισθεί υποψήφιος είναι η ιδεολογική δημόσια τοποθέτηση υποψηφίου για τα δικαιώματα των εθνικά Μακεδόνων σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο στην Ελλάδα».

Εκτός από την επιβράβευση-εκλογή αρκετών υποψηφίων που εκλέχθηκαν στην βόρεια Ελλάδα στις μειονοτικές περιοχές που συμπαθούν την Ε.Ε.Σ.-Ουράνιο Τόξο συμμετέχοντας σε διάφορες λίστες, η εκλογή ως Πρόεδρου του προβεβλημένου στελέχους της ηγεσίας του κόμματος Αναστασιάδη Παναγιώτη – Панде Ашлаков (Πάντε Ασσλάκοβ), στο Κοινοτικό Διαμέρισμα Μελίτη-Овчарани (Οφτσσάρανι), με τον μεγαλύτερο πληθυσμό αμέσως μετά τις πόλεις Φλώρινα-Лерин (Λέριν) και  Αμύνταιο-Сорович (Σόροβιτςς)Sorovich του νομού Φλώρινας-Лерин, δίνει την δυνατότητα να συμμετέχει ενεργά το Ουράνιο Τόξο στα πολιτικά πράγματα στην περιοχή γιατί…

«…γενικά θεωρούμε ότι η εθνική χειραφέτηση των πολιτών με μακεδονική εθνική συνείδηση δίνει την δυνατότητα για ακόμη καλύτερη-χρήσιμη συμμετοχή οποιουδήποτε πολίτη στα κοινά σε αυτοδιοικητικές πολιτικές».*

δεν επιτρέπονται τα σχόλια.

Κατηγορίες

Ευχαριστούμε θερμά τους Μακεδόνες οικονομικούς μας μετανάστες σε Αυστραλία, Καναδά και δυτική Ευρώπη, όπως και τους φίλους μας απ’ όλα τα μέρη της Ελλάδας, για την οικονομική στήριξη της έκδοσης της Нова Зора. Благодариме - Μπλαγκοντάριμε


ALPHA BANK

Account 852 00 2101 031390

IBAN: GR47 0140 8520 8520 0210 1031 390

BIC: CRBAGRAA

Μηνιαίες Εκδόσεις

Македонска Ризница
  • ,ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΩΝ
    РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ПРЕТХОДНИ БРОЕВИ
  • 2016 (147)
  • 2015 (416)
  • 2014 (404)
  • 2013 (377)
  • 2012 (372)
  • 2011 (323)
  • 2010 (202)