Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές

Οι λεγόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές στην Ελλάδα που θα πραγματοποιηθούν τον Νοέμβριο του 2010 αντικατοπτρίζουν μια χώρα όπου κοινωνία και κράτος βρίσκεται εδώ και καιρό σε πολιτικό «κώμα».

Ο νέος νόμος «Καλλικράτης», η λεγόμενη «αλλαγή-μεταρύθμιση» για την τοπική αυτοδιοίκηση (νέοι Δήμοι, Περιφέρειες, κατάργηση Νομαρχιών, νέα όργανα, ρόλος κλπ.), δεν συζητήθηκε νωρίτερα ευρύτερα στην κοινωνία. Δεν προετοιμάστηκαν οι πολίτες για την «αλλαγή» του νόμου, δεν έγινε ευρύτερος διάλογος για τις διαδικασίες και την εφαρμογή του, με αποτέλεσμα πρόχειρα και βιαστικά  η χώρα να οδηγείται υποχρεωτικά βάση του νέου νόμου σε αυτοδιοικητικές «παρωδία-εκλογές».

Σε ότι αφορά τις λεγόμενες εκλογές για τις Περιφέρειες: Οι πολίτες είναι στη μεγάλη πλειοψηφία απροετοίμαστοι-ανενημέρωτοι σε ότι αφορά τον ρόλο της Περιφέρειας, των εκλεγμένων οργάνων, των θεσμών, του νόμου των δυνατοτήτων ή των αδυναμιών για περιφερειακές πολιτικές και ανάλογη εφαρμογή. Επίσης η αντιπαράθεση των υποψηφίων έχει μεταφερθεί σε στείρο κομματικό αγώνα με κύρια θέματα κεντρικές-κομματικές αντιπαραθετικές λογικές των κοινοβουλευτικών κομμάτων. Θέμα κυρίως η οικονομία της χώρας, η οικονομική κρίση και η απροσάρμοστη πολιτική της χώρας. Δείγμα εξευτελισμού είναι να συζητείται σε προεκλογικό περιφερειακό επίπεδο το λεγόμενο «μνημόνιο» σαν οι Περιφέρειες να έχουν λόγο να αποφασίζουν ή να ορίζουν  την οικονομική κεντρική πολιτική όπου ούτε ισχύει ούτε θα ισχύει βάση νόμου στο μέλλον. Αντί να συζητείται έστω στο λίγο προεκλογικό διάστημα η ουσία της περιφερειακής αυτοδιοίκησης, δυνατότητες, αδυναμίες κλπ. τα κόμματα και οι υποψήφιοι δαιμονοποιούν «μνημόνια» και μεταφέρουν κεντρικές κομματικές ρητορίες σε «άλλο γήπεδο» μάλιστα σε κλίμα σκανδαλολογίας.

Γενικά η λογική του νόμου για τις Περιφέρειες δεν οδηγεί σε πραγματική ουσιαστική αποκέντρωση και αυτοδιαχειριστικές λογικές. Δεν ενισχύει τη σχετική οικονομική αυτοτέλεια μιας περιφέρειας για να μπορεί να χαράζει ανεξάρτητη περιφερειακή πολιτική, αλλά  διαιωνίζει την απόλυτη  εξάρτηση της Περιφέρειας από την κεντρική εξουσία.

Σε ότι αφορά τις δημοτικές εκλογές: Με τον νέο νόμο δεν έχουμε ουσιαστική μεταρρύθμιση για τον ρόλο και τις δυνατότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά απλά συνένωση των σχετικά νέων προηγούμενων Δήμων για να δημιουργήσουν ακόμη μεγαλύτερους Δήμους όταν δεν έχει ολοκληρωθεί-εφαρμοσθεί η προηγούμενη «μεταρρύθμιση-Καποδίστριας» πριν από δώδεκα  χρόνια. Εκτός από ανύπαρκτη ενημέρωση, συζήτηση-ωρίμανση των νέων προτάσεων για νέα αυτοδιοικητική λογική γίνεται απλά διαιώνιση της ρουσφετολογικής πολιτικής λογικής σε πρώτο επίπεδο. Γενικά ο νόμος δεν επιχειρεί αποκομματικοποίηση της αυτοδιοικητικής εξουσίας. Αποθαρρύνει ανεξάρτητες πολιτικές και ακόμη μεγαλύτερη οικονομική αυτοτέλεια. Οι πλειοψηφία των πολιτών βλέπει στο σύστημα-Δήμους, τρόπους υπεράσπισης ατομικών στενών συμφερόντων, υπάρχει έλλειμμα κοινωνικής αλληλεγγύης αφού άλλωστε εδώ και χρόνια έτσι «εκπαιδεύτηκε απ’ τα πάνω» μία κατακερματισμένη ελληνική κοινωνία όπου ο τομαρισμός είναι πλέον κυρίαρχη λογική για κάθε πολίτη. Δυστυχώς έτσι διαπαιδαγωγήθηκε έτσι σκέφτεται έτσι λειτουργεί η κοινωνία.

Στις ευρωπαϊκές χώρες οι αυτοδιοικητικές λογικές είναι μακριά από τα ισχύοντα στην Ελλάδα. Οι αυτοδιοικήσεις είναι ενισχυμένες σε επίπεδο θεσμών για ανεξάρτητες πολιτικές ακόμη και σε οικονομικό επίπεδο, μεταξύ άλλων δε διεύρυνση άμεσης-έμμεσης φορολογίας όπου δεν χρειάζεται εκεί η κεντρική εξουσία-κυβέρνηση πότε και πόσα θα «μοιράζει» χρήματα εξ ολοκλήρου κατά το  δοκούν σε δήμους ή περιφέρειες. Επίσης εκεί είναι κεκτημένο οι ανεξάρτητες αυτοδιοικητικές λογικές-επιλογές τόσο σε επίπεδο προσώπων όσο και σε επίπεδο τοπικής εξουσίας. Ακόμη και σε επίπεδο εκλογών σε μερικά κράτη δίνεται η δυνατότητα να ψηφίζουν οι πολίτες από την μία έναν συνδυασμό-λίστα με βάση τις προτάσεις για μία περιοχή ή δήμο είτε κοντά σε κόμμα είτε όχι και από την άλλη δε να  μπορούν να ψηφίζουν παράλληλα-ταυτόχρονα, μεμονωμένα άτομα που κρίνονται ικανά για προσφορά στην κοινωνία όπου συμμετέχουν ως υποψήφιοι σε διαφορετικές λίστες. Χαρακτηριστικό δείγμα δημοκρατικής αντίληψης και διεύρυνσης της δημοκρατικής αυτοδιοικητικής σκέψης. Για να μην αναφερθούμε βέβαια και σε εξασφαλισμένες ποσοστώσεις (θετική ποσόστωση) συμμετοχής  μειονοτικών ομάδων στην πολιτική, που δεν θα μπορούσαν διαφορετικά να είχαν λόγο για τα πολιτικά πράγματα στα κέντρα αποφάσεων.  Στην Ελλάδα είμαστε ακόμη σε μετα-οθωμανικές λογικές εξουσίας στις σχέσεις πολίτης-κράτος, πολίτης-δήμος.

Στις εκλογές της 7ης Νοεμβρίου για την τοπική αυτοδιοίκηση το Ουράνιο Τόξο δεν θα συμμετέχει.  Από την μία είναι δυσβάστακτο οικονομικά να μπορεί να σταθεί σε μία προ-εκλογική διαδικασία ένα μικρό κόμμα. Άλλωστε η οικονομική-ιδεολογική ανεξάρτητη στάση και πολιτική του Τόξου όλα αυτά τα χρόνια, έχει τίμημα. Από την άλλη είναι τεράστια η δυσκολία συμμετοχής με βάση τον πρόχειρα ψηφισμένο εκλογικό νόμο όπου δεν μπορούν τα μικρά κόμματα να προετοιμαστούν κατάλληλα, να ενημερώσουν-ενημερωθούν πολίτες και υποψήφιοι σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα για τον νέο νόμο. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι ελάχιστα μικρά μη κοινοβουλευτικά κόμματα μπορούν να συμμετέχουν. Ακόμη και ανεξάρτητες λίστες δεν είναι εύκολο υπό αυτές τις συνθήκες να δημιουργηθούν και να συμμετέχουν στις αυτοδιοικητικές εκλογές.

Γενικά, σε αυτές τις εκλογές μπορούν τα μέλη και οι συμπαθούντες του κόμματος να ψηφίζουν άτομα-προσωπικότητες που συμμετέχουν σε οποιαδήποτε λίστα υποψηφίων με βάση τα κριτήρια που καθορίζει η πολιτική ιδεολογία-στάση του Τόξου όλα αυτά τα χρόνια. Θεωρούμε ότι υποψήφιος-εκλεγμένος με μακεδονική εθνική συνείδηση δίνει την δυνατότητα για ακόμη καλύτερη-χρήσιμη συμμετοχή στα κοινά σε αυτοδιοικητικές πολιτικές. Υπό αυτά τα πλαίσια από την μία είναι σημαντική η ηθική ακεραιότητα οποιουδήποτε υποψηφίου για να ψηφισθεί και να συμμετέχει στα κοινά. Από την άλλη δε βασική προϋπόθεση για να ψηφισθεί υποψήφιος είναι η ιδεολογική δημόσια τοποθέτηση υποψηφίου για τα δικαιώματα των εθνικά Μακεδόνων σε  δημοτικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

δεν επιτρέπονται τα σχόλια.

Κατηγορίες

Ευχαριστούμε θερμά τους Μακεδόνες οικονομικούς μας μετανάστες σε Αυστραλία, Καναδά και δυτική Ευρώπη, όπως και τους φίλους μας απ’ όλα τα μέρη της Ελλάδας, για την οικονομική στήριξη της έκδοσης της Нова Зора. Благодариме - Μπλαγκοντάριμε


ALPHA BANK

Account 852 00 2101 031390

IBAN: GR47 0140 8520 8520 0210 1031 390

BIC: CRBAGRAA

Μηνιαίες Εκδόσεις

Македонска Ризница
  • ,ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΩΝ
    РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ПРЕТХОДНИ БРОЕВИ
  • 2016 (147)
  • 2015 (416)
  • 2014 (404)
  • 2013 (377)
  • 2012 (372)
  • 2011 (323)
  • 2010 (202)