МАКЕДОНСКИ ВОСТАНИЧКИ ПЕСНИ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ


(петти дел – πέμπτο μέρος)

Η ζωή του μακεδόνικου λαού ήταν πάντοτε στενά συνδεδεμένη με πολλούς ξεσηκωμούς, επαναστάσεις, δύσκολους αγώνες για τα δίκαια και την αξιοπρέπεια. Πολλές οι επαναστάσεις, κυρίως ενάντια στην οθωμανική κυριαρχία, άλλες μικρές που έσβυσαν σύντομα και άλλες μεγάλες με πολλές θυσίες ζωών και περιουσιών. Ο ξεσηκωμός του Карпош војвода (Κάρποςς βόιβοντα), η επανάσταση του Разлог (Ράζλογκ), η επανάσταση  της Кресна (Κρέσνα), ήταν μερικές από τις σημαντικότερες, με αποκορύφωση την Επανάσταση του Ίλιντεν το 1903. Φυσικά, ο αγώνας δεν σταμάτησε εκεί και μια από τις σκληρότερες περιόδους ήταν και αυτή του Εμφυλίου Πολέμου.

Ο μακεδόνικος λαός χιλιοτραγούδησε και τραγουδάει ακόμη τα κατορθώματα και τους ηρωισμούς των παιδιών του και τα τραγούδια που δημιούργησε είναι αμέτρητα. Κάθε περιοχή, κάθε πόλη και χωριό έχει τα τραγούδια της ή τις διάφορες εκδοχές άλλων γνωστότερων τραγουδιών, εξυμνεί τους τοπικούς βόιβοντι, κόμιτι, παρτιζάνους, αγωνιστές, γνωστούς και άγνωστους, που άφησαν τα χνάρια τους στη μακεδόνικη ιστορία.

Παρακάτω παρουσιάζουμε τρία μακεδόνικα επαναστατικά τραγούδια. Το πρώτο αναφέρεται στο βόιβοντα Μετόντι Πάτσσεβ από την πόλη Όχριντ, το δεύτερο στο βόιβοντα Ίβαν Ορτζζάνοβ – Καρασουλίατα από τη Μποϊμιτσα, Κούκουσσκο (Αξιούπολη Κιλκίς) και το τρίτο στο βόιβοντα Μίτρε Παντζζάροβ Βλάοτ από το χωριό Ποζντίβισστα, Κόστουρσκο (Χαλάρα Καστοριάς).

[*Μάλινχερ=είδος τουφεκιού, *Γκάντατςς=κορυφή του όρους Πάιακ (Πάικο), *Κόμιτι=άντρες του κομιτάτου (επιτροπης) δηλαδή του ΒΜΡΟ, Μακεδόνες επαναστάτες, *Κόστουρσκο=περιοχή Καστοριάς].

Јас Методи Патче од Охрида

Јас Методи Патче од Охрида
ослободен од битолски затвор.
Па си тргнав за Охрида града,
там’ не најдов ни мајка, ни татко.
Там’ си најдов верната бисерка,
верната бисерка, малинхерка.

Па си тргнав за Прилепа града,
за Прилепа, село Кадиново.
Там’ си најдов верната дружина,
верната дружина, договорна.
Слово држи Методија Патчев:
напред браќа, борба да водиме.

Се зададе силната потера,
силната потера, кавалерија.
Поарџија сите си куршуми,
оставија само еден куршум.

Слово држи Методија Патче:
ајде браќа да се убиеме.
Навртија пушки во градите.
Прв се уби Методија Патче,
а по него целата дружина.

Ιάς Μετόντι Πάτσσε οντ Οχρίντα

Ιάς Μετόντι Πάτσσε οντ Οχρίντα
οσλομπόντενοντμπιτόλσκιζάτβορ.
Πα σι τ΄ργκναβ ζα Οχρίντα γκράντα,
ταμ΄νε νάιντοβ νι μάικα, νι τάτκο.
Ταμ΄σι νάιντοβ βέρνατα μπίσερκα,
βέρναταμπίσερκα, μαλινχέρκα.

Πα σι τ΄ργκναβ ζα Πριλέπα γκράντα,
ζα Πριλέπα, σέλο Καντίνοβο.
Ταμ΄σι νάιντοβ βέρνατα ντρουζζίνα,
βέρναταντρουζζίνα, ντογκοβόρνα.
Σλόβο ντ΄ρζζι Μετόντια Πάτσσεβ:
νάπρεντ μπράκια, μπόρμπα ντα βόντιμε.

Σεζαντάντεσίλναταποτέρα,
σίλναταποτέρα, καβαλερία.
Ποαρτζζίασίτεσικουρσσούμι,
οσταβίασάμοέντενκούρσσουμ.

Σλόβο ντ΄ρζζι Μετόντια Πάτσσεβ:
άιντε μπράκια ντα σε ουμπίεμε.
Ναβ΄ρτία πούσσκι βο γκράντιτε.
Π΄ρβ σε ούμπι Μετόντια Πάτσσε,
α πο νέγκο τσέλατα ντρούζζινα.

Εγώ ο Μετόντι Πάτσσε από την Οχρίντα

Εγώ ο Μετόντι Πάτσσε από την Οχρίντα
απελευθερωμένοςαπόφυλακέςτηςΜπίτολα.
Και ξεκίνησα για την πόλη Οχρίντα,
εκεί δε βρήκα ούτε μάνα, ούτε πατέρα.
Εκεί βρήκα το πιστό μαργαριτάρι,
το πιστό μαργαριτάρι, το μάλινχερ.

Και ξεκίνησα για την πόλη Πρίλεπ,
γιατοΠρίλεπ, τοχωριόΚαντίνοβο.
Εκεί βρήκα την πιστή ομάδα,
τηνπιστήομάδα, συνεννοημένη.
Λόγο έβγαλε ο Μετόντια Πάτσσεβ:
μπροστά αδέρφια, αγώνα να κάνουμε.

Άρχισεδυνατήκαταδίωξη,
δυνατήκαταδίωξη, απότοιππικό.
Ξόδεψανόλεςτιςσφαίρες,
άφησανμόνομιασφαίρα.

Λόγο έβγαλε ο Μετόντια Πάτσσεβ:
άντεαδέρφιανασκοτωθούμε.
Έστρεψαν όπλα στα στήθη τους.
Πρώτος σκοτώθηκε ο Μετόντια Πάτσσε,
καιμετάαπ΄αυτόνόληηομάδα.

Малинхери пукаја

Малинхери пукаја, леле, малихери пукаја,
малинхери пукаја, на Гандачо планина.

Тојо Ванчо војвода, тојо Ванчо војвода,
тојо Ванчо војвода, на чукарка седеше.

На чукарка седеше, леле, на чукарка седеше,
на чукарка седеше, заповед ни даваше.

Јуриш браќа комити, леле, јуруш браќа комити,
јуриш браќа комити, да ја ослободиме,
да ја ослободиме, мајка Македонија.

Μαλινχέρι πούκαϊα

Μαλινχέρι πούκαϊα, λέλε, μαλινχέρι πούκαϊα,
μαλινχέρι πούκαϊα, να Γκαντάτσσο πλάνινα.

Τόιο Βάντσσο βόιβοντα, τόιο Βάντσσο βόιβοντα,
τόιο Βάντσσο βόιβοντα, να τσσουκάρκα σέντεσσε.

Να τσσουκάρκα σέντεσσε, λέλε, να τσσουκάρκα
σέντεσσε,
να τσσουκάρκα σέντεσσε, ζάποβέντ νι ντάβασσε.

Γιούριςς μπράκια κόμιτι, λέλε, γιούριςς μπράκια κόμιτι,
γιούριςς μπράκια κόμιτι, ντα ια οσλομπόντιμε,
ντα ια οσλομπόντιμε, μάικα Μακεντόνια.

Τα μάλινχερ πυροβολούσαν

Τα μάλινχερ πυροβολούσαν, τα μάλινχερ πυροβολούσαν,
τα μάλινχερ πυροβολούσαν, στο βουνό Γκαντάτςς.

Εκείνος ο Βάντσσο βόιβοντα, εκείνος ο Βάντσσο
βόιβοντα,
εκείνος ο Βάντσσο βόιβοντα, σε βράχο καθόταν.

Σε βράχο καθόταν, λέλε, σε βράχο καθόταν,
σε βράχο καθόταν διαταγή μας έδινε.

Επίθεση αδέρφια κόμιτι, λέλε, επίθεση αδέρφια κόμιτι,
επίθεση αδέρφια κόμιτι, να την ελευθερώσουμε,
να την ελευθερώσουμε, τη μητέρα Μακεδονία.

Митре Влао, тешко ранет

Митре Влао, тешко ранет,
им се моли на другари:
-Ој другари, мили браќа,
подајте ми дулбијата.

Да ја врла Вич планина,
да распула горе-долу.
Планините, долините,
и Баскарските Извори.

Да се проста со Костурско,
и со цела Македонија,
да се проста со Костурско,
и со цела Македонија.

Μίτρε Βλάο, τέσσκο ράνετ

Μίτρε Βλάο, τέσσκο ράνετ,
ιμ σε μόλι να ντρουγκάρι:
-Όι ντρουγκάρι, μίλι μπράκια,
ποντάιτε μι ντουλμπίατα.

Ντα ια β΄ρλα Βιτςς πλανίνα,
ντα ρασπούλα γκόρε-ντόλου.
Πλανίνιτε, ντολίνιτε,
ι Μπασκάρσκιτε Ίζβορι.

Ντα σε πρόστα σο Κοστούρσκο,
ι σο τσέλα Μακεντόνια,
ντα σε πρόστα σο Κοστούρσκο,
ι σο τσέλα Μακεντόνια.

Ο Μίτρε Βλάο, βαριά πληγωμένος

Ο Μίτρε Βλάο, βαριά πληγωμένος,
παρακαλεί τους συντρόφους:
-Ωω συντρόφοι, αγαπημένα
αδέρφια,
δώστεμουτο κυάλι.

Να περάσω το όρος Βιτςς (Βίτσι),
να κοιτάξω πάνω-κάτω.
Ταβουνά, τιςκοιλάδες,
καιτιςπηγέςΜπάσκαρσκι.

Να αποχαιρετήσω το Κόστουρσκο,
και όλη τη Μακεδονία,
να αποχαιρετήσω το Κόστουρσκο,
και όλη τη Μακεδονία.

δεν επιτρέπονται τα σχόλια.

Κατηγορίες

Ευχαριστούμε θερμά τους Μακεδόνες οικονομικούς μας μετανάστες σε Αυστραλία, Καναδά και δυτική Ευρώπη, όπως και τους φίλους μας απ’ όλα τα μέρη της Ελλάδας, για την οικονομική στήριξη της έκδοσης της Нова Зора. Благодариме - Μπλαγκοντάριμε


ALPHA BANK

Account 852 00 2101 031390

IBAN: GR47 0140 8520 8520 0210 1031 390

BIC: CRBAGRAA

Μηνιαίες Εκδόσεις

Македонска Ризница
  • ,ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΩΝ
    РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ПРЕТХОДНИ БРОЕВИ
  • 2016 (147)
  • 2015 (416)
  • 2014 (404)
  • 2013 (377)
  • 2012 (372)
  • 2011 (323)
  • 2010 (202)