ΑΝΕΚΔΟΤΟ ΤΟΥ ΜΗΝΑ – АНЕГДОТА НА МЕСЕЦОТ

Επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, κάπου τον 19ο αιώνα, οι αρχές του Лерин-Λέριν-Φλώρινας, έκαναν απογραφή όλων των κατοίκων οι οποίοι όφειλαν να καταβάλλουν φόρο. Ο γραμματέας του Μπέη, ήταν πολύ νευρικός λόγω του μεγάλου φόρτου εργασίας. Κάποια στιγμή παρουσιάστηκε μπροστά του ένας χωρικός και ο γραμματέας τον ρώτησε: -Όνομα; και ο χωρικός απάντησε: Κάρανφιλ (γαρύφαλλο). -Κάρανφιλ; απόρησε  ο γραμματέας. Εγώ δεν είμαι Κάρανφιλ, εσύ θα είσαι; Και απευθυνόμενος στο βοηθό του είπε: Γράψε «τ’ρν» (αγκάθι) !!

Во турското време, некаде 19от век, властите на Лерин спроведија попис на тие лице кои се должни да плаќат данок. Секретарот на Бегот беше многу нервозен поради тешката работа. Некој момент се појави пред него еден селанец и секретарот го праша: -Име? и селанецот одговори: Каранфил. –Каранфил? Се зачуди секретарот. Јас не сум Каранфил, ќе бидеш ти? И му кажа на неговиот помошник: Пиши  ,,трн,, !!

δεν επιτρέπονται τα σχόλια.

Κατηγορίες

Ευχαριστούμε θερμά τους Μακεδόνες οικονομικούς μας μετανάστες σε Αυστραλία, Καναδά και δυτική Ευρώπη, όπως και τους φίλους μας απ’ όλα τα μέρη της Ελλάδας, για την οικονομική στήριξη της έκδοσης της Нова Зора. Благодариме - Μπλαγκοντάριμε


ALPHA BANK

Account 852 00 2101 031390

IBAN: GR47 0140 8520 8520 0210 1031 390

BIC: CRBAGRAA

Μηνιαίες Εκδόσεις

Македонска Ризница
  • ,ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΩΝ
    РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ПРЕТХОДНИ БРОЕВИ
  • 2016 (147)
  • 2015 (416)
  • 2014 (404)
  • 2013 (377)
  • 2012 (372)
  • 2011 (323)
  • 2010 (202)