Владата на Рама подготвена за соработка со „Илинден” Η κυβέρνηση του Ράμα έτοιμη για συνεργασία με το ,,Ίλιντεν,,

..και μερικές ειδήσεις σχετικά με τους Μακεδόνες της Αλβανίας..

Ο μακεδόνικος σύλλογος „Илинден“ με έδρα στα Τίρανα της Αλβανίας, έλαβε χωρίς καθυστερήσεις απάντηση στην επιστολή που είχε στείλει στον πρωθυπουργό της Αλβανίας Έντι Ράμα, η οποία περιείχε περισσότερα αιτήματα.

Στην απάντηση του Γραφείου του πρωθυπουργού της χώρας αναφέρεται ότι έδωσε προσοχή στις λεπτομέρειες του περιεχομένου της επιστολής και ότι η κυβέρνηση θα προσφέρει συνεργασία στους συλλόγους πολιτών και τις υπόλοιπες ομάδες με σκοπό την επίλυση των προβλημάτων.

Στην επιστολή αναφέρθηκε καταρχήν ότι ο σύλλογος δραστηριοποιείται σχετικά με τα δίκαια των Μακεδόνων, όπου αυτοί και αν ζουν στην Αλβανία, όπως και τη διατήρηση της γλώσσας τους, της παράδοσής τους, των εθίμων… Οι υπεύθυνοι του „Илинден“ δήλωσαν ικανοποιημένοι από την απάντηση του πρωθυπουργού και αναμένουν σύντομα την υλοποίησή της.

–Μεταξύ άλλων, ζητάμε τα Μακεδονόπουλα της περιοχής  Голо Брдо (Γκόλο Μπ΄ρντο) να μπορούν να μορφώνονται στη μητρική τους μακεδόνικη γλώσσα και όχι μόνο στην αλβανική, ως έχει σήμερα. Επίσης, ζητάμε αναγνώριση της μακεδόνικης μειονότητας σε όλη την επικράτεια της χώρας και όχι μόνο στην περιοχή της Μάλα Πρέσπα. Αναφέραμε επίσης τη δυσαρέσκειά μας σχετικά με το νέο διαχωρισμό δήμων και νομών και ζητήσαμε η περιοχή του Γκόλο Μπ΄ρντο να γίνει ένας δήμος μέσω αλλαγών στον υπάρχων νόμο – δήλωσε στη Νόβα Ζόρα ο Νίκολα Γκιουργκιάι, πρόεδρος του συλλόγου και συντάκτης της εφημερίδας ,,Ίλιντεν,,.

Преспа, весникот на македонското малцинство обновен во Албанија благодарение на средства од ММДЧП и АМКЧП

,,Πρέσπα,, η εφημερίδα της μακεδόνικης μειονότητας στην Αλβανία εκδίδεται και πάλι χάρη στη βοήθεια από το MHRMI και τη AMHRC

10 Σεπτεμβρίου 2015

Ως Μακεδόνικο Διεθνές Κίνημα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Καναδά και Αυστραλιανή Μακεδόνικη Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με ικανοποίηση ανακοινώνουμε ότι η  εφημερίδα “Преспа”, φωνή της Ένωσης Μακεδόνων της Αλβανίας, ξεκίνησε και πάλι να εκδίδεται μετά από βοήθεια από πλευράς μας. Θα προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε όχι μόνο την επιβίωση της εφημερίδας, αλλά και την ανάπτυξή της, έχοντας τη δυνατότητα να συνεχίσει να βοηθάει τους Μακεδόνες που αγωνίζονται για τα ανθρώπινα δικαιώματά τους στην Αλβανία.

Δηλώνουμε μεγάλες ευχαριστίες για τη βοήθεια από το MHRMI και τη AMHRC. Η νέα έκδοση της εφημερίδας έχει ήδη εκτυπωθεί και διανεμηθεί σε όλη την Αλβανία, όπου ζει μακεδόνικος πληθυσμός. Πιστεύουμε ότι το παράδειγμα του MHRMI και της AMHRC θα το ακολουθήσουν και άλλες μακεδόνικες οργανώσεις απ΄όλον τον κόσμο”, δήλωσε ο Έφτιμ Μίτρεβσκι, συντάκτης της εφημερίδας “Преспа”.

Во Албанија има вкупно 46 села со етничко Македонско население

Στην Αλβανία έχει συνολικά 46 χωριά με εθνικά Μακεδόνικο πληθυσμό

Голо Брдо (Γκόλο Μπ΄ρντο): 22 χωριά με μακεδόνικο πληθυσμό. Β΄ρνιτσα, Μάλο Όστρενι, Γκόλεμο Όστρενι, Βίτσσισστα, Μίρεσσι, Βλαντιμέριτσα, Γκίνοβετς, Στούντνα, Ζάμπζουν, Μπόροβο, Κλένιε,  Κόιοβετς, Λεσσνίτσσανι, Ραντόεσστα, Σέμπισστ, Στέμπλεβο, Τρέμπισστε, Σμόλνικ, Τούτσσεπι, Γκόρνο Κ΄ρτσσισστε, Ντόλνο Κ΄ρτσσισστε και Έρμπελε.
Горија (Γκόρια): 1 χωριο, το Β΄ρμπνικ.
Мала Преспа (Μάλα Πρέσπα): 9 χωριά. Τούμινετς, Γκόρνα Γκόριτσα, Ντόλνα Γκόριτσα, Γκλομπότσσανι, Σσούλιν, Πούστετς, Λέσκα, Ζ΄ρνοσκο και Τσέριε.
Гора (Γκόρα): 9 χωριά. Όρσσεκ, Τσερνόλεβο, Μπόριε, Όργκοστα, Ζάποντ, Κοσσάρισστα, Νόβο Σέλο, Όρουσσα και Πάσσιγκια.
Εκτός από τα χωριά, πολλοί Μακεδόνες βρίσκονται επικεντρωμένοι και στις μεγάλες πόλεις της Αλβανίας. Στα Τίρανα οι πρώτοι Μακεδόνες εσωτερικοί μετανάστες κατέφτασαν από το Γκόλο Μπ΄ρντο, τη Μάλα Πρέσπα, τη Γκόρα και τη Ρέκα την περίοδο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.  Έπειτα το 1923, το 1929 και το 1939, ενώ η μεγαλύτερη εσωτερική μετανάστευση Μακεδόνων συνέβη την περίοδο 1949 ως 1960. Το ίδιο συνέβη και στις υπόλοιπες μεγάλες πόλεις της χώρας, όπως   Έλμπασαν, Ντρατςς, Κόρτσσα, Μπίλισστα, Πόγκραντετς, Σκάνταρ, Βαλόνα, Φίερ κ.α. Οι Μακεδόνες των Τιράνων είναι επικεντρωμένοι κυρίως σε εφτά περιοχές της πόλης.

δεν επιτρέπονται τα σχόλια.

Κατηγορίες

Ευχαριστούμε θερμά τους Μακεδόνες οικονομικούς μας μετανάστες σε Αυστραλία, Καναδά και δυτική Ευρώπη, όπως και τους φίλους μας απ’ όλα τα μέρη της Ελλάδας, για την οικονομική στήριξη της έκδοσης της Нова Зора. Благодариме - Μπλαγκοντάριμε


ALPHA BANK

Account 852 00 2101 031390

IBAN: GR47 0140 8520 8520 0210 1031 390

BIC: CRBAGRAA

Μηνιαίες Εκδόσεις

Македонска Ризница
  • ,ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΩΝ
    РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ПРЕТХОДНИ БРОЕВИ
  • 2016 (147)
  • 2015 (416)
  • 2014 (404)
  • 2013 (377)
  • 2012 (372)
  • 2011 (323)
  • 2010 (202)